żyła pokładowa

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
żyła pokładowa

ciało skalne po­wstałe przez intruzję magmy między dwiema ławicami skał osadowych. Wyglądem przypomina ławicę skalną, ale nie nawarstwiało się od góry, lecz powstało między starszymi ławicami skalnymi.