wybrzeże

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
wybrzeże
  • pas po obu stronach linii brzegowej do takiej odległości, do jakiej zachodzą procesy brzegowe, tj. bezpo­średnie lub pośrednie działanie fal mor­skich, przyboju, prądów przybrzeżnych.