wulkanizm

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
wulkanizm

ogół procesów związa­nych z wydobywaniem się lawy i innych materiałów z głębi skorupy ziemskiej na jej powierzchnię, pod wpływem procesów endogenicznych, tj. wyzwalanych siłami z wnętrza ziemi.