soliflukcja

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
soliflukcja

łac. solum = zie­mia, jiuctio = spływanie — dostrzegalne tylko w skutkach, bardzo powolne prze­mieszczanie się zwietrzeliny w dół stoku o niewielkim nachyleniu pod wpływem ciężkości, wskutek pęcznienia i kurczenia się zwietrzeliny pod wpływem zmian jej nawilgocenia oraz zamarzania i odmarzania. objawem spełzywania są wystę­pujące często w zwietrzelinie haki,  tj. odłamki odporniejszego materia­łu, ułożone w kształcie łuków wygiętych w dół stoku.

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych