geografia ekonomiczna

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
geografia ekonomiczna

( geografia czło­wieka, antropogeografia) - nauka bada­jąca rozmieszczenie ludzi na Ziemi (rasy, narody, religie, języki, cywilizacje) oraz efekty ich działalności gospodarczej w powiązaniu z warunkami naturalnymi. Szczególnym polem zainteresowań jest analiza terytorialnego rozwoju życia go­spodarczego, zwłaszcza produkcji, wy­miany, komunikacji i usług.

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych