archipelag

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
archipelag

grupa wysp blisko siebie położonych.