antropopresja

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
antropopresja

oddziaływanie gatunku ludzkiego, dążącego do zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, na środowisko przyrodnicze. Jego rezultatem są różnorodne przekształcenia środowiska, na ogół o charakterze nieodwracalnym, np. powstawanie nowych form rzeźby terenu w wyniku działalności górniczej, zmiany warunków klim., stosunków wodnych, zanieczyszczenie wód i powietrza, zamiana powierzchni leśnych na użytki rolne, zmiany w składzie gatunkowym świata roślinnego i zwierzęcego. W obszarach o najsilniejszej a. (przemysłowych, silnie zurbanizowanych) krajobraz naturalny jest praktycznie całkowicie zmieniony

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych