Słownik Geograficzny

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
tarcza karystaliczna

bardzo rozległy masyw krytaliczny utworony przez wielokrotne procesy górotwórcze denudacyjnie pozbawiony swych górnych części.

tektonika

ułożenie skał, w szczegól­ności ich warstw, również nauka o ułoże­niu skał i o ruchach zmieniających to ułożenie.

terasa abrazyjna

schodowa forma wybrzeża, powstała przez wypiętrzenie dawnej platformy abrazyjnej i utworzenie poniżej niej no­wego klifu.

transgresja morska

zalanie większego obszaru lądowego przez morze.

trzon krystaliczsny

Część górotworu składająca się ze skał głębinowych, oraz zmetamorfizowanych.