Słownik Geograficzny

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
ruchy lądotwórcze

ruchy wypiętrzające skorupę ziemską pod wpływem sił endogenicznych, wynu­rzanie się lądu. termin pod względem treści nie odpowiada pochodzeniu wyra­zu. lądy bowiem w zasadniczy sposób różnią się w swej budowie geologicznej od den basenów oceanicznych tym, że są grubymi krami sialu , a te nie po­wstają inaczej, niż wskutek procesów określanych jako górotwórcze. tzw. ruch lądotwórczy jest więc tylko ruchem wy­piętrzającym gotowy już blok kontynen­talny (lądowy), a nie ruchem, dzięki któ­remu blok lądowy powstaje. wyrazy „epejrogeniczny”, „orogeniczny”, czyli „lądotwórczy” i „górotwórczy” pocho­dzą z czasów, kiedy naukowe poglądy na powstawanie gór i lądów dalekie były od prawdy.

 

synonimy - ruchy epejrogeniczne
ruchy tektoniczne

ruchy zmieniające położenie i wza­jemne ułożenie skał, wywołane czynnika­mi endogenicznymi.

synonimy - dyslokacje tektoniczne
ryf

przybrzeżny wał wy­nurzający się z wody tylko przy bardzo niskich stanach.

rzeźba kopalna

dawna rzeźba terenu, następnie zakryta młodszymi osadami, niewidoczna na powierzchni terenu.

rzeźba policykliczna

rzeźba terenu, w której widoczne jest kilkakrotne odmło­dzenie. występują w niej formy powstałe kolejno w kilku cyklach i znajdujące się w różnych stadiach rozwoju, toteż o takiej rzeźbie jako całości nie można powie­dzieć, w jakim jest stadium rozwoju.

rzeźba poligeniczna

rzeźba, która w czasie swego rozwoju doznała przemian pod wpływem zasadniczo zmieniających się warunków klimatycznych, nie rozwi­jała się więc cały czas w cyklu jednolitym. przykładem rzeźby poligenicznej jest rzeźba tatr. ich rozwój uległ zasadnicze­mu zaburzeniu pod wpływem lodowców, które tu kilkakrotnie powstawały i wy­warły olbrzymi wpływ na formy terenu. o takiej rzeźbie jako całości nie można powiedzieć, w jakim stadium rozwoju się znajduje, poszczególne bowiem jej formy są właściwe nie tylko cyklowi normalne­mu, ale i cyklowi glacjalnemu, należą więc do różnych cyklów.

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych