Słownik Geograficzny

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
lakolit

lakolit, lakkolit, grec. lakkos = cysterna — ciało skalne powstałe przez intruzję magmy, złożone ze skał głębinowych, zajmujących przestrzeń w kształcie soczewki lub grzybka  spąg lakoli- tu jest płaski i poziomy, strop — wypu­kły. spąg i strop są na ogół zgodne z układem warstw skał sąsiednich.

lapillie

drobne bryłki zakrzepłej lawy. wyrzuconej w czasie wybuchu wulkanu w powietrze i opadającej na ziemię.

lawina

gwałtowne przemieszczenie, spadanie lub staczanie się zwietrzeliny, piargu, a także śniegu i lodu ze stromego stoku. zależnie od materiału rozróżnia się lawiny piargowe, kamieniste, lodowe, śnieżne i mieszane,

lido

stale wynurzony wał, oddzielają­cy lagunę od pełnego morza. powstaje na wybrzeżach podlegających pływom mor­skim.

linia brzegowa

linia na brzegu, odpo­wiadająca granicy między wodą a lądem przy średnim stanie wody.

lityfikacja

proces zlepiania się lu­źnych ziaren skały w skałę litą. może się on dokonać przez twardnienie koloidów, przez silne sprasowanie osadów pod ciężarem nadległych osadów lub przez ce­mentację, tj. strącanie spoiwa z roztwo­rów wodnych krążących w porach mię­dzy ziarnami skały.

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych