wyklinowywanie się warstwy (ławicy)

Szukaj pojęcia (obejmuje wyrażenia regularne)
Termin Wyjaśnienie
wyklinowywanie się warstwy (ławicy)

stopniowe zmniejszanie się miąższości warstwy (ławicy) w jednym kierunku aż do jej zaniku.