Rzeki w Ameryce Południowej

Rzeki Ameryki Południowej należą do zlewisk dwuch Oceanów: Spokojnego i Atlantyckiego. Kontynentalny dział wodny przebiega w z dłuż Andów, co jest powodem silnej asymetrii owych zlewisk. Zlewisko Oceanu Atlantyckiego obejmuje 85% pow. kontynentu Spokojnego zaś zaledwie 7%. Pozostałe 8% stanowi obszary bezodpływowe, zajmowane przez salary (wielkie słone bagna).

 

Największy system hydrograficzny tworzy Amazonka, której dorzecze, położone w środkowej części kontynentu, pomiędzy Andami i Oceanem Atlantyckim, zajmuje ponad 7 min km2, będąc największym na świecie. Sama Amazonka to najzasobniejsza w wodę rzeka globu - prowadzi 20% całej słodkiej wody na Ziemi. Powstaje z połączenia dwu dużych, równorzędnych rzek: Marafion i Ukajali. Płynie przez wilgotny region międzyzwrotnikowy zasilana deszczami i wodą z topniejących śniegów.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Amazonka - największa rzeka świata
Amazonka - największa rzeka świata

Opady zenitalne i topnienie pokrywy śnieżnej sprzyjają powstawaniu wysokiej tali wezbraniowej. ale przepływ jest wyrównywany dzięki przemieszczaniu się deszczów zenitalnych na rozległym obszarze dorzecza. Mimo to wahania stanów wód dochodzą do 15 m. Chociaż rzeka przepływa przez obszary zalesione, prowadzi ogromne ilości zawiesiny, oceniane na 1 mln t rocznie. Amazonka i jej dopływy - spośród ponad 200 największe to Madeira. Tapajos, Tocantins i Negro - zaliczane są do najsilniej meandrujących rzek na świecie. U ujścia utworzyła się najrozleglejsza na świecie delta (pow. ok. 100 tys. km-) oraz stanowiąca jej część największa na Ziemi

wyspa rzeczna Marajo. Na samej Amazonce nie ma wodospadów i progów rzecznych, choć jej dopływy spływające z Wyżyn Brazylijskiej i Gujańskiej posiadają ich bardzo wiele (np. Madeira ok. 30, Tapajos ok. 45). Dlatego tylko ona jest w znaczącym stopniu wykorzystywana do żeglugi - statki pełnomorskie

Górny odcinek Amazonki w pobliżu lquitos (Peru), ok. 100 km poniżej zbiegu rzek Tigre i Ukajali mogą dopłynąć aż do lquitos w Peru. Sprzyja temu także bardzo mały spadek rzeki poniżej lquitos, nie przekraczający 0,2%.

Salto del Angel - największy wodospad na świecie
Salto del Angel - największy wodospad na świecie

 W Ameryce Południowej znajduje się najwyższy system wodospadów na świecie-liczący 1054 m wys. Angel, położony na rzece Churun (dopływ Carom) w Wenezueli, na Wyżynie Gujańskiej. Najwyższy z wodospadów wchodzących w skład zespołu mierzy 807 m. Nazwa całości pochodzi od nazwiska amerykańskiego lotnika. Angela, który w 1933 odkrył ten pomnik przyrody.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Przeczytaj też:

Mapy Konturowe Ameryki Południowej

Mapy Konturowe Ameryki Południowej do po

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych