Religie w Afryce

Jedną z charakterystycznych cech Afryki jest wielość występowanie tu religii tworzących niezwykle urozmaiconą struktury wyznaniową lego kontynentu, obok istniejących od tysiąc leci tradycyjnych, rodzimych kultów plemiennych pojawiły pojawiły się taż wielkie religie akie jak: chrześcijaństwo i islam. Obecnie 90% ludności kontynentu wyznaje bądź jedną, bądź drugą z nich. W Afryce spotkać też można wyznawców judaizmu i religii azjatyckich: hinduizmu i buddyzmu.

Wśród religii rodzimych notuje się niemal wszystkie typy wierzeń tzw. pierwotnych animizm, fetyszyzm, totemizm, kult przodków, a także różne postaci politeizmu. W zasadzie każda społeczność ma tu swoją własną religię. W ostatnich latach liczba wyznawców religii rodzimych zmniejszyła się kilkukrotnie.

Chrześcijaństwo wyznaje obecnie ponad 47% mieszkańców kontynentu. Chrześcijaństwo rozwijało się za sprawą zorganizowanej chrystianizacji kontynentu afrykańskiego. Do niektórych krajów, jak np. Liberia, Nigeria czy Sierra Leone, chrześcijaństwo przywędrowało z wyzwolonymi czarnymi niewolnikami z Ameryki. Do końca XVIII w. misje katolickie miały jednak charakter sporadyczny. Ożywienie w tym zakresie nastąpiło dopiero w XIX w. pod wpływem wyraźnego wzrostu zainteresowania Afryką jako kontynentem oraz odrodzeniem życia religijnego w całym Kościele. Apogeum działalności misyjnej Kościoła rzymskokatolickiego przypada na XX w., zwł. na okres międzywojenny. Na kontynent żyje obecnie ponad 122 miliony katolików co stanowi ok. 16,8% wszystkich jego mieszkańców. Najbardziej katolicka jest Afryka środkowa, szczególnie kraje będące niegdyś posiadłościami kolonialnymi Belgii, a także Angola. Gabon, Lesotho, Tanzania, Uganda i Ghana.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

religie w Afryce
religie w AfryceIslam wyznaje dziś 41,2 % mieszkańców Afryki. Jego obecność tu jest następstwem zarówno podbojów, jak i działalności misyjnej, Po zdobyciu Egiptu przez Arabów (638-641 islamizacja postępowała w dwóch kierunkach - wzdłuż wybrzeża Morza Sródziemnego, ku Oceanowi Atlantyckiemu, oraz południowo-zachodniej Afryce  postępowała w głąb kontynentu.  W Afryce Północnej Islam wyparł aktywne gminy chrześcijańskie. Powstały liczne państwa muzułmańskie.

Ekspansja islamu nasiliła się dopiero w XIX w. kościoły w okresie wzmożonej kolonizacji Afryki przez państwa europejskie. Islam wyznają dziś Arabowie, Berberowie, Etiopczycy oraz ludność murzyńska, a także Malajowie zamieszkujący w Afryce Południowej oraz Pakistańczycy i część Hindusów z Afryki Południowej i Wschodniej.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych