Rozwój ludności w Azji

Długotrwały proces zasie­dlania Azji, który na szerszą skalę zaczął się rozwijać już ok. 100 tys. lat temu w jej zach. części, w wyniku czego przed mniej więcej 40 tys. lat migrujące ludy pierwotne osiągnęły pn.wsch. peryferie lądu azjatyckiego (rejon obecnej Cieśniny Beringa), mówić można o istnieniu dwóch głównych. szlaków migracyjnych. Pun­ktem wyjścia obu szlaków była Afryka Wscho­dnia. Pierwszy, trasą biegnącą od strony pn. poprzez półwysep Synaj, osiągał ziemie histo­rycznej Palestyny, skąd przybyłe ludy skierowały się na terytoria dzisiejszej Turcji oraz w rejon żyznej Mezopotamii.

 

Drugi szlak prowadził poprzez cieśninę Bab al Mandab i pd. skraj Półwyspu Arabskiego, by następnie w miejscu dzisiejszej cieśniny Ormuz (w okresie zlodo­wacenia Wiirm tworzyła wraz z Zatoką Perską suchy ląd) skierować się wzdłuż przedpola gór Mekran w stronę Niziny Indusu. Wysokogórskie i pokryte lądolodem regiony Azji Środkowej, w tym zwł. Himalaje, Pamir i Tienszan, wraz z niegościnną Wyżyną Tybetańską zostały przez migrujące ludy ominięte. Część z nich prze­mieszczała się na wsch. tzw. szlakiem połu­dniowym (stanowił naturalne przedłużenie drugiej z omawianych wyżej tras), by poprzez Nizinę Gangesu osiągnąć kolejno: Indochiny, Malaje i Filipiny. Inny szlak, zwany umownie północnym (przedłużenie pierwszej drogi wyj­ścia z Afryki), biegnący w przybliżeniu wzdłuż 40 równoleżnika, pełnił na znacznym odcinku rolę korytarza tranzytowego.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

 

Przecinał mało korzystne pod względem zasobów przy­rodniczych obszary Mongolii, osiągając dalej na wsch. bogate w zwierzynę i urodzajne tereny Niziny Chińskiej. Stąd kierował się na pn.wsch., a wędrujące nim ludy paleoazjatyckie, pokonu­jąc pomost lądowy w miejscu Cieśniny Beringa, przedostały się już ok. 40 tys. lat temu na kontynent północnoamerykański. W tej części wybiegały od niego w stronę dzisiejszego Półwyspu Koreańskiego oraz wyspy Sachalin drugorzędne szlaki migracyjne, które odegrały zasadniczą rolę w napływie ludów pierwotnych na Wyspy Japońskie.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Przeczytaj też:

Mapy Konturowe Azji

Mapy Konturowe Azji do pobrania

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych