Wyspy Kurylskie

Wyspy Kurylskie leżą na podobnej szerokości geograficznej co Sachalin. Stanowią młody łuk wysp wulkanicznych ciągnący się między wyspą Hokkaido należącą do Wysp Japońskich a południowym krańcem półwyspu Kamczatka. Składają się z kilkunastu większych wysp (m.in. Iturup, Kunaszyr, Paramuszyr) oraz kilkuset mniejszych wysp i skał ledwie wystających z morza. Znajdują się one nad strefą subdukcji pacyficznej płyty litosfery pod płytę eurazjatycką, z czym wiążą się częste trzęsienia ziemi i ożywiony wulkanizm. Wyspy zbudowane są ze skał wulkanicznych - zakrzepłych law bazaltowych, brekcji wulkanicznych, tufów i popiołów.Z ponad 150 zidentyfikowanych wulkanów 40 uważa się za czynne. Większość wysp jest górzysta.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi