Góry Pamir

Góry Pamir położone są pomiędzy pasmami górskimi Hindukusz, Karakorum, Kunlun i Tien-szan. Obejmują one rozległy obszar górski rozciągający się między Niziną Turańską (na zachodzie) a ciągiem obniżeń we wschodniej części obszaru górskiego.. Na północy, przez dolinę rzeki Naryn (górny bieg Syr-darii) Pamir sąsiaduje z Tien-szanem, a na południu dolina rzeki Piandż oddziela go od Hindukuszu. Góry należą do uralsko-ochockiej strefy fałdowej. Zostały sfałdowane głównie podczas orogenezy hercyńskiej.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi