Góry Dynarskie

Góry Dynarskie zajmują zachodnią część Półwyspu Bałkańskiego. Ciągną się one od doliny rzeki Soca, która oddziela je od Alp Julijskich, po dolinę rzeki Moraca uchodzącej do Jeziora Szkoderskiego i masyw Jelasica (Crna Glava, 2137 m) . Łańcuch Gór Dynarskich (Dynarydów) uformował się między dwoma mikropłytami litosfery.

Góry Dynarskie

Góry Dynarskie

Zachodnia, czyli zewnętrzna część gór, ciągnie się wzdłuż Morza Adriatyckiego i ma strukturę płaszczowinową. Zbudowana jest z grubych skał mezozoicznych i paleogeńskich wapieni i dolomitów, a ich pas nadmorski, wliczając także wyspy Dalmacji, to sfałdowane utwory neogeńskiego fliszu z przewarstwieniami skał węglanowych. Na dużych powierzchniach, zwłaszcza na płaskowyżach w północnej części Gór Dynarskich (Kras, Velika Kapela i in.), występuje bardzo zróżnicowana, rzeźba krasowa (Dynarski Kras) z typowymi formami: polja, głębokie doliny i dzikie wąwozy krasowe, leje i jeziora krasowe, tysiące jaskiń, np. Dula-Medvedica, 16,5 km długości, Postojna, Lukina Jama Trojama, ponory, podziemne rzeki, wywierzyska. Większymi pasmami górskimi są tam: Welebit (Vaganski Vrh, 1758 m), Dinara (Troglav, 1913 m), Vitorog (około 1900 m).

Wschodnia, czyli wewnętrzna część Gór Dynarskich, obejmuje liczne, choć krótkie pasma górskie i masywy, np. Ćvrstnica (Ploća, 2228 m), Vranica (2112 m), Lubiśnja (2238 m), Durmitor (Bobolov Kuk, 2522 m). Góry są zbudowane z silnie sfałdowanych (miejscami zmetamorfizowanych) paleozoicznych i mezozoicznych piaskowców, łupków oraz margli, wapieni i dolomitów. Przecinają je liczne intruzje skał magmowych (granitoidy). Lokalnie występują pokrywy skał wylewnych. Rzeźba tej części gór jest zdecydowanie odmienna od krasowej rzeźby zachodniej części Gór Dynarskich - formy są łagodniejsze, bardziej zaokrąglone, a doliny rzek szersze i płytsze. Niższe (do 1500 m) i bardziej połogie są Rudawy Bośniackie, Majevica (do 800 m), Jagodnja, Szumadia (Śumadija) sąsiadujące z Kotliną Panońską.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych