Zlodowacenia w Polsce

W przeciągu ostatnich dwóch milionów lat lądolód wielokrotnie pokrywał znaczną część obszaru Polski. Istotną rolę w rozwoju rzeźby w czwartorzędzie odegrała zmienność klimatu. Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu stał się on surowszy i jednocześnie wzrosła ilość opadów atmosferycznych Granica pomiędzy trzeciorzędem, a czwartorzędem jest trudna do ustalenia, gdyż zjawiska przyrodnicze charakterystyczne dla danego okresu nie zachodziły jednocześnie w skali globalnej. Często między trzeciorzędem, a czwartorzędem wyróżnia się okres przejściowy określany, jako protoplejstocen, bądź preplejstocen.
pojawienie się człowieka na początku holocenu.

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce