Jeziora w Polsce

 Polska w porównaniu z sąsiednimi krajami ma stosunkowo niewiele jezior. Ich rozmieszczenie na terenie naszego kraju jest bardzo nierównomierne. Skoncentrowane są one głównie na północy czyli na obszarze ostatniego zlodowacenia. Jest to obszar Pojezierza Pomorskiego, Pojezierza Mazurskiego. Dużo jezior występuje także na Pojezierzu Wielkopolsko- Kujawskim.  Najwięcej jezior znajduje się na Pojezierzu Pomorskim (47, 7 % ogólnej liczby jezior) i Mazurskim (29,1 % wszystkich jezior). Największą jeziorność (stosunek całkowitej powierzchni jezior do powierzchni odniesienia np. zlewni czy regionu) wykazuje Pojezierze Mazurskie (4,1 %).

Na południe od zlodowacenia bałtyckiego jeziora występują rzadziej. Najwięcej jezior w tej części naszego kraju znajduje się na Pojezierzu Łęczyńsko- Włodawskim.  Jeziora Polski należą do niewielkich zbiorników. Powierzchnia 57,2 % z nich nie przekracza 10 ha a 85,9 % odznacza się powierzchnią od 1 do 50 ha. Jezior o powierzchni powyżej 10 km2 jest w Polsce 29. Jeziora naszego kraju pomimo niewielkich powierzchni należą do zbiorników o  dużych głębokościach.

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce