Muzea biograficzne w Polsce

Życie i działalność sławnych ludzi zawsze budziły powszechne zainteresowanie. Nazwiska znane z historii, nauki i kultury, działaczy politycznych i społecz­nych, bohaterów narodowych spotykają się z ogólnym szacunkiem. Dowodem tego jest utworzenie kilkudziesięciu muzeów lub izb muzealnych przechowują­cych pamiątki, sprzęty, dokumenty i dzieła znanych osobistości. Niektóre z istniejących muzeów biograficznych powstały w obiektach ufundowanych i ofiarowanych przez społeczeństwo zasłużonym ludziom jeszcze za ich życia w dowód uznania i wdzięczności. Tak było np. z dworkiem Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

 

Muzeum Adama Mickiewicza

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych


Muzeum Adama Mickiewicza

Budynki wraz z urządzeniem wnętrz, które częściowo ocalało, a w części zostało uzupełnione zbiorami z danej epoki, zostały po wojnie udostępnione zwiedzającym. Większość muzeów biograficznych została zorganizowana w obiektach, w których mieszkali lub przebywali czasowo ich patroni. Najwięcej jest muzeów gromadzących pamiątki po pisarzach. Znaczenie krajowe dla tury­styki ma kilkanaście takich palcówek, przy czym Sienkiewicz i Żeromski mają nawet po dwa muzea. Wynika to z ogromnej popularności, więzi uczuciowej i znajomości dzieł literackich autorów lektur szkolnych i książek czytanych przez wszystkich lub znanych z adaptacji filmowych, teatralnych, z przekazów telewizyjnych i radiowych.

Muzea biograficzne w Polsce

Miejscowość

Muzeum

 

Będomin

Muzeum Hymnu Narodowego (Józefa Wybickiego)

 

Bystra Śląska

Muzeum Juliana Fałata

Czarnolas

Muzeum Jana Kochanowskiego

Frombork

Muzeum Mikołaja Kopernika

Gorzeń Górny

Muzeum Emila Zegadłowicza

Kąśna Dolna

Muzeum Ignacego Paderewskiego

Kielce

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego

Kraków

Muzeum Dom Jana Matejki

Nałęczów

Muzeum Bolesława Prusa, Muzeum Stefana Żerom­skiego

Oblęgorek

Muzeum Henryka Sienkiewicza

 

Poręba Wielka

Dom Władysława Orkana

Pranie

Muzeum Konstantego I. Gałczyńskiego

Romanów

Muzeum Ignacego Kraszewskiego

Russów

Muzeum Marii Dąbrowskiej

Śmiełów

Muzeum Adama Mickiewicza

Toruń

Muzeum Dom Mikołaja Kopernika

Wadowice

Dom Papieża Jana Pawła II

Warka

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego

Warszawa

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Muzeum Towa­rzystwa im. Fryderyka Chopina, Muzeum Xawe- rego Dunikowskiego

Wierzchosławice

Muzeum Wincentego Witosa

Wola Okrzejska

Muzeum Henryka Sienkiewicza

Zakopane

Muzeum im. Jana Kasprowicza, Muzeum Karola Szy­manowskiego,

Żarnowiec

Punkt muzealny Kornela Maku­szyńskiego

Muzeum Marii Konopnickiej

Żelazowa Wola

Muzeum Fryderyka Chopina

 

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych