Mijejsca pielgrzymkowe w Polsce

Przy charakterystyce punktów docelowych ruchu turystycznego nie sposób pominąć miejsc pielgrzymkowych, należą one bowiem do najliczniej uczęszcza­nych, zwłaszcza z okazji uroczystości religijnych. Według Przewodnika po sanktuariach maryjnych [1983] pielgrzymki są to wędrówki pątników do miejsc kultu określonych mianem sanktuariów. Pielgrzymka jest formą nabożeństwa i ma przede wszystkim znaczenie religijne oraz psychologiczne.

Jednocześnie ruch pielgrzymkowy ma wiele cech ruchu turystycznego, odbywa się bowiem po określonych szlakach, kieruje do wybranych miejsc docelowych i wymaga zaspokojenia potrzeb recepcyjnych. Niektóre miejsca pielgrzymkowe są poło­żone w rejonach wypoczynkowych z dużym nasileniem ruchu turystycznego, np. Święta Lipka na Pojezierzu Mazurskim czy Międzygórze (Góra Igliczna) w Masywie Śnieżnika.W polskiej katolickiej tradycji religijnej sanktuaria są związane przede wszystkim z postacią Matki Boskiej. W czasie rozbiorów były one elementem podtrzymującym narodowe uczucia patriotyczne, a pielgrzymki korzystały z ułatwień przy przekraczaniu granic zaborów.


Na sanktuarium składa się często cały kompleks budynków, podkreś­lających sakralny i charytatywny, a także artystyczny, narodowy i regionalny charakter miejsca. Przy obiektach sakralnych znajdują się domy dla piel­grzymów, umożliwiające korzystanie z noclegów, niekiedy jest rozbudowana baza kwater prywatnych. Z sanktuariami są związane święta odpustowe, osobliwe zwyczaje folklorystyczne, festyny, procesje, jubileusze itp., powodują­ce okresowe nasilenie ruchu pielgrzymkowego.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Miejsca pielgrzymkowe w Polsce

miejsca pielgrzymkowe w Polsce


W Polsce jest ponad 400 miejscowości, w których istnieją wizerunki maryjne słynące łaskami, w tym około 130 koronowanych na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej. Fakt koronacji świadczy o zasięgu i nasileniu kultu związanego z danym wizerunkiem. Poniżej wymieniono najważniejsze sank­tuaria, kierując się stopniem popularności danego miejsca i masowością ruchu pielgrzymkowego. Wyjątkowe znaczenie wśród sanktuariów maryjnych w Polsce ma Częstochowa ze słynnym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej (Czarnej Madonny),sprowadzonym na Jasną Górę w 1382 r., oraz z tradycją historyczną związaną z klasztorem na Jasnej Górze.

Częstochowa ma rangę nie tylko ogólnopolską, lecz także międzynarodową. Ocenia się, że każ­dego roku odwiedza to sanktuarium od 3,5 min do 4 min wiernych (w tym około 100 tys. z zagranicy) częściowo w ramach wielodniowych pieszych pielgrzymek, organizowanych z różnych punktów naszego kraju.Następne po Częstochowie sanktuaria ze względu na zasięg i liczbę pielgrzymów to Niepokalanów, związany z osobą niedawno kanonizowanego św. Maksymiliana Kolbe, oraz Kalwaria Zebrzydowska. Inne sanktuaria mają znaczenie bardziej regionalne, np. Licheń dla Wielkopolski, Kodeń dla Podlasia, Bardo dla Dolnego Śląska, Góra Świętej Anny dla Śląska Opol­skiego, Piekary Śląskie dla Górnego Śląska.


Trudno jest udokumentować wybór tego rodzaju obiektów kryteriami turystycznymi, tym bardziej że brakuje rejestracji ruchu w poszczególnych ośrodkach. Niemniej jednak wydaje się, że oprócz wymienionych można by wyróżnić następujące miejscowości: Gidle koło Radomska, Gietrzwałd koło Olsztyna, Gostyń, Kalwaria Pacławska koło Przemyśla, Krasnobród koło Zamościa, Leżajsk, Lubaczów, Ludźmierz koło Nowego Targu, Studzianna koło Tomaszowa Mazowieckiego, Wambierzyce koło Kłodzka.


Liczne rzesze pielgrzymów i turystów odwiedzają Katedrę na Wawelu (grób św. Stanisława) w Krakowie, Katedrę w Gnieźnie z grobem św. Woj­ciecha, a w ostatnich latach grób i pomnik księdza Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie.Wśród innych wyznań chrześcijańskich najbardziej są znane sanktuaria prawosławne w Grabarce koło Siemiatycz i Jabłecznej w Dolinie Bugu między Terespolem a Włodawą.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych