Rezerwaty archeologiczne w Polsce

Zabytki archeologiczne obejmują okres od najstarszych śladów działalności człowieka w epoce kamienia aż do połowy XIII w. Są one udostępnione do zwiedzania w dwóch podstawowych rodzajach obiektów muzeach archeologicznych, w których zgrupowano przedmioty znalezione w wykopaliskach, bądź też w rezerwatach archeologicznych, tj. w miejscach odnalezienia, gdzie zostały odsłonięte spod warstwy ziemi I odpowiednio wyeksponowane.

Dużym zainteresowaniem cieszą się miejsca dawnych ośrodków produkcyjnych lub wydobywczych, jak rezerwat pieców garncarskich z okresu wpływów rzymskich w Igołomii oraz kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Pradziejowe miejsca kultury związane z różnymi systemami wierzeniowymi zachowały oryginalne elementy kompozycyjne, jak np. góra Ślęża , wałami kamiennymi i rzeźbami kultowymi. Kolejnym rodzajem obiektów archeologicznych są cmentarzyska z grobami oznaczonymi kamieniami. Największe jest cmentarzysko w Odrach. Przykładem bardzo dobrze zagospodarowanego i przystosowanego do ruchu turystycznego miejsca jest cmentarzysko kultury łużyckiej w Częstochowie.

Mniej interesujące w aspekcie turystycznym są kurhany, ślady zamiesz­kiwania w jaskiniach oraz nieobronne osady otwarte jako najsłabiej czytelne w terenie. W przypadku walorów archeologicznych szczególnie istotny dla ich atrakcyjności turystycznej jest element zagospodarowania turystycznego, właś­ciwego przystosowania do zwiedzania przez odpowiednie przygotowanie ekspozycji, łącznie z niezbędną informacją fachową.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Rezerwaty archeologiczne w Polsce

Obiekt

Miejscowość

Rezerwat Archeologiczny, grodzisko

Będkowice

Muzeum i Rezerwat Archeologiczny

Biskupin

Muzeum Górnośląskie

Bytom

Rezerwat Archeologiczny

Częstochowa

Muzeum Archeologiczne

Gdańsk

Rezerwat Archeologiczny

Giecz

Muzeum Archeologiczne

Gniezno

Rezerwat Archeologiczny

Igołomia

Muzeum Ziemi Kaliskiej, rezerwat archeologiczny

Kalisz

Muzeum Pomorza Środkowego

Koszalin

Muzeum Archeologiczne

Kraków

Rezerwat Archeologiczny

Krzemionki

Rezerwat archeologiczny Ostrów Lednicki

Lednogóra

Muzeum Okręgowe w Zamku

Lublin

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne

Łódź

Skansen Archeologiczny

Mrówki

Muzeum Starożytnego Hutnictwa

Nowa Słupia

Rezerwat Archeologiczny Kręgi Kamienne

Odry

Muzeum Mazurskie

Olsztyn

Muzeum Śląska Opolskiego, rezerwat archeologiczny

Opole

Muzeum Archeologiczne

Poznań

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego

Pruszków

Muzeum Okręgowe

Rzeszów

Góra Ślęża, dawne miejsce kultu,

Sobótka

Grodzisko Zamczysko

Stradów

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych