Ogrody zoologiczne w Polsce

Utworzone głównie na potrzeby naukowo-dydaktyczne ogrody zoologiczne cieszą się od dawna niesłabnącym powodzeniem wśród turystów. Żaden opis ani najlepsza ilustracja nie zastąpią walorów poznawczych, jakie daje moż­liwość bezpośredniej obserwacji żywych okazów zwierząt. Chociaż w środowiskach naturalnych, takich jak np. w wykorzystywanych turystycznie afrykańskich parkach natury, dąży się jednak do tego, aby w ogrodach zoologicznych warunki te były możliwie jak najbardziej zbliżone do naturalnych i dostosowa­ne do życia poszczególnych gatunków.


Spośród istniejących w Polsce 11 ogrodów zoologicznych do najstar­szych należą obiekty we Wrocławiu i Poznaniu, utworzone jeszcze w XIX w. W okresie międzywojennym powstały kolejno ogrody zoologiczne w Zamo­ściu, Warszawie, Krakowie i Łodzi, a po II wojnie światowej w Płocku, Opolu, Gdańsku, Chorzowie oraz najnowszy w Bydgoszczy. Największe obszarowo, o powierzchni powyżej 100 ha, są ogrody zoologiczne w Poznaniu i Gdańsku. Ogrody zoologiczne w Polsce gromadzą od kilkudziesięciu do kilkuset gatunków zwierząt.

Pod względem liczby gatunków i liczby zwierząt najwięk­sze są najstarsze ogrody — wrocławski i poznański. Ocenę atrakcyjności turystycznej ogrodów zoologicznych oprzeć można na liczbie zwiedzających, która łącznie w kraju w latach osiemdziesiątych sięgała około 5 min osób rocznie, przy czym niektóre ogrody odwiedzało 600-800 tys. osób rocznie. Uwzględniając kryterium frekwencji, do grupy najbardziej atrakcyjnych /,nliczyć można ogrody zoologiczne w: Wrocławiu, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, następna grupa to Gdańsk, Łódź i Kraków, a do ostatniej należą: Itydgoszcz, Płock, Opole i Zamość.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Ogrody Zoologiczne w Polsce

Nazwa obiektu

Miejscowość

Rok
założenia

Liczba
gatunków

Liczba
zwierząt

Powierz­chnia (w ha)

Ogród Fauny Polskiej

Bydgoszcz

1978

102

394

12,0

Miejski Ogród Zoologiczny

Gdańsk-Oliwa

1954

176

867

136,0

Śląski Ogród Zoologiczny

Katowice

1954

356

3479

49,0

Miejski Park i Ogród Zoologiczny

Kraków

1929

209

1 159

20,0

Miejski Ogród Zoologiczny

Łódź

1938

320

6 321

17,0

Ogród Zoologiczny

Opole

1953

264

3 494

19,2

Miejski Ogród Zoologiczny

Płock

1951

426

3 292

10,0

Wielkopolski Park Zoolo­

Poznań

1874“

502*

3 250*

122,2f

giczny w Poznaniu

 

 

 

 

 

Miejski Ogród Zoologiczny

Warszawa

1928

311

1 919

39,5

Miejski Ogród Zoologiczny

Wrocław

1865

536

4 363

33,0

Ogród Zoologiczny im. S. Milera

Zamość

1918

151

1 035

16,0

 

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych