Ogrody botaniczne w Polsce

Ogrody botaniczne są obiektami gromadzącymi różnorodne kolekcje roślinne form drzewiastych i zielnych, pochodzenia rodzimego i obcego, składające się z gatunków naturalnych i wyhodowanych doświadczalnie. Podstawową funk­cją tych placówek jest stworzenie warunków do badań naukowych i działalno­ści dydaktycznej.


Przyjmuje się, że pierwszymi w Polsce ogrodami o charakterze botanicz­nym były 2 ogrody królewskie w Warszawie. Powstały one w XVII w. i do chwili obecnej nie przetrwały. Spośród istniejących najstarszy jest ogród botaniczny w Krakowie, założony w 1783 r. W 1811 r. założono ogród botaniczny we Wrocławiu i w tym samym czasie zorganizowa­no ogród przy szkole lekarskiej w Warszawie, który w kilka lat później został przeniesiony na obecne miejsce. Największy, nowocześnie rozplanowany, jest ogród botaniczny w Poznaniu, założony w 1923 r. Niektóre nowe ogrody są jeszcze w fazie organizacji (Lublin, Warszawa-Powsin).


Współczesne ogrody botaniczne spełniają jednocześnie wiele różnych funkcji. Dzięki poglądowemu popularyzowaniu wiedzy botanicznej, umożliwieniu obserwacji unikatowych nieraz gatunków roślin oraz pełnieniu funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnych stanowią jeden z istotnych rodzajów walorów turystyczno-krajoznawczych.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych


Ogrody botaniczne stopniowo uległy przemianom zarówno pod wzglę­dem kompozycji przestrzennej — w kierunku form bardziej naturalnych, jak również pod względem funkcji. Atrakcyjność poszczególnych obiektów zależy od ich rozplanowania, różnorodności i liczby okazów roślinnych, dodat­kowych urządzeń w postaci alpinariów (ogródków skalnych), basenów dla roślin wodnych, stawów, palmiarni itp. Trzeba przy tym pamiętać, że poszczególne zbiorowiska roślin nie są jednakowo efektowne w ciągu całego sezonu. Obiektami turystycznymi są tak/c inne placówki hodujące rośliny w warunkach sztucznych. Chodzi o arboreta (ogrody dendrologiczne), palmiarnie i alpinaria zakładane niezależnie od ogrodów botanicznych.

Pod względem atrakcyjności turystycznej omawianych walorów krajo­znawczych na pierwszym miejscu należałoby postawić Poznań, gdzie oprócz ogrodu botanicznego znajduje się wielka palmiarnia, ciesząca się dużą popularnością. Szczególnie interesujące są także ogrody botaniczne we Wrocławiu, Krakowie oraz palmiarnia w Lubiechowie koło Wałbrzycha. Ciekawo­stką turystyczną (o znaczeniu miejscowym) jest palmiarnia-kawiarnia w Zielonej Górze.

Ogrody botaniczne w Polsce

Obiekt

Miejscowość

Województwo
(miasto)

Palmiarnia i alpinarium

Gdańsk-Oliwa

miasto wojewódzkie

Układ Dendrologii i Arboretum

Kórnik

poznańskie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Kraków

miasto wojewódzkie

Palmiarnia

Lubiechów

wałbrzyskie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu im M.S. Curie

Lublin

(m. Wałbrzych) miasto wojewódzkie

Miejski Ogród Botaniczny

Łódź

miasto wojewódzkie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Poznań

miasto wojewódzkie

A. Mickiewicza; Palmiarnia

 

 

Arboretum i alpinarium

Rogów

skierniewickie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Warszawa

miasto stołeczne

Warszawskiego

 

 

Ogród Botaniczny Polskiej Akademii Nauk

Warszawa-Powsin

miasto stołeczne

Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Wrocław

miasto wojewódzkie

Wrocławskiego

 

 

Górski Ogród Botaniczny Polskiej

Zakopane

nowosądeckie

Akademii Nauk

 

 

 

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych