Jaskinie w Polsce

Jaskiniami są naturalne wnętrza utworzone przeważnie w skałach wapiennych lub gipsowych. Powstawanie jaskiń wiąże się z chemicznym i fizycznym działaniem wód płynących, rozmywających miękkie skały i tworzących tzw. formy krasowe. Rozmiary większości jaskiń dostępnych dla ruchu turystycznego wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów długości korytarzy. Polska nie jest bogata w jaskinie, mimo to mamy około tysiąca mniejszych lub większych jaskiń, rozmieszczonych w południowej części kraju. Ponad połowa tych obiektów znajduje się w pasie skałek wapiennych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Pozostałe jaskinie znajdują się w Tatrach, Beskidach, Sudetach oraz w Niecce Nidziańskiej. Niekrasowego pochodzenia są: grota utworzona w częściowo scementowanych utworach piaszczystych w Mechowie koło Pucka, Groty Kryształowe w kopalni soli w Inowrocławiu oraz słynna Grota Kryształowa w Wieliczce. Ta ostatnia jest uznana za osobliwość przyrodniczą o światowym znaczeniu. Jest to grota powstała w utworach solnych, z wielkimi i pięknymi kryształami halitu na ścianach wnętrza. Jako rezerwat ścisły jest ona niedostępna dla masowego ruchu turystycznego. Za obiekty turystyczne można uznać tylko jaskinie, niekiedy z pięknymi formami naciekowymi, udostępnione do zwiedzania, bez konieczności posługiwania się sprzętem speleologicznym , o odpowiednio dużych wnętrzach i możliwie poziomym przebiegu korytarzy, umożliwiającym bezpieczne poruszanie się w nich.

Niektóre jaskinie mają również znaczenie archeologiczne, gdyż przetrwały w nich najstarsze ślady bytności człowieka z epoki kamiennej. Są to resztki ognisk zachowane w warstwach osadu, narzędzia krzemienne, a czasem kości dużych zwierząt. Położenie niektórych jaskiń w obszarach specjalnie chronionych powoduje, że ich dostępność turystyczna jest ograniczona. Dotyczy to terenów Tatrzańskiego Parku Narodowego i Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie na wstęp do pewnych obiektów wymagane jest zezwolenie dyrekcji parków. Wprowadza się je tam, gdzie pozwalają na to warunki oraz istnieje naturalna atrakcyjność form wnętrza. W Polsce są 3 jaskinie oświetlone i w pełni przystosowane do zwiedzania: Mroźna w Tatrach, Niedźwiedzia w Masywie Śnieżnika i Raj w Górach Świętokrzyskich. Występują w nich oryginalne formy naciekowe — stalaktyty, stalagmity, stalagnaty, żebra, draperie, misy, perły jaskiniowe itp., których umiejętne podświetlenie wyzwala piękne i niepowtarzalne efekty wizualne. Tak więc wśród udostępnionych turystycznie jaskiń wymienione obiekty mają walor najwyższy.

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Jaskinie w Polsce

Obiekt

Miejscowość

Województwo
(gmina/miasto)

Jaskinia Mroźna

Dolina Kościeliska

nowosądeckie (gm. Tatrzańska)

Groty Kryształowe

Inowrocław

bydgoskie

Jaskinia Niedźwiedzia

Kletno

wałbrzyskie (gm. Stronie Śląskie)

Grota piaskowcowa

M echowo

gdańskie (gm. Puck)

Jaskinia Łokietkowa

Ojców

krakowskie (gm. Skała)

Jaskinia Olsztyńska (Sokole Góry)

Olsztyn

częstochowskie

Jaskinia Radochowska

Rad och ów

wałbrzyskie
(gm. Lądek Zdrój)

Jaskinia Malinowska

Salmopol

bielskie
(gm. Szczyrk)

Jaskinia Skorocicka

Skorocice

kieleckie
(gm. Wiślica)

Jaskinie w rezerwacie Węże

Węże

sieradzkie
(gm. Działoszyn)

Grota Kryształowa

Wieliczka

krakowskie

Jaskinia Wierzchowska Górna

Wierzchowie

krakowskie
(gm. Wielka Wieś)

Jaskinia Raj

Zgórsko (k. Chęcin)

kieleckie
(gm. Sitkówka-Nowiny)

Jaskinie wśród skałek

Zielona Góra

częstochowskie (gm. Olsztyn)

 

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych