Roślinność w Polsce

 

 • Roślinność torfowiskowa tworzona przez zbiorowiska roślinne, w których obumarłe części roślin w warunkach ubogich w tlen tworzą torf. W torfowiskach wysokich zasilanych z opadów atmosferycznych rosną mchy, żurawina błotna, czy rosiczka, natomiast w torfowiskach niskich, związanych z przepływającą wodą występują wełnianka wąskolistna, czy turzyca pospolita. Największe kompleksy tej zbiorowości występują  w dolinie Biebrzy, Warty, czy Noteci.

 • Roślinność stepowa, której siedliskiem są najczęściej słoneczne, południowe zbocza wzgórz, wąwozów, oraz pradolin rzecznych. Występują tu np. ostnica Jana, kostrzewy, czy miłek wiosenny.

  Untitled Document

   

   

   

   Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

   

   

  Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

  Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Zbiorowiska roślinne w Polsce

Zbiorowiska leśne

Zbiorowiska bezleśne

bory:

 • lasy iglaste i mieszane
 • charakterystyczne gatunki drzew to sosna, świerk i jodła
 • w borach mieszanych występuje domieszka dębu, brzozy i topoli
 • rosną w całej Polsce, zajmują 78% powierzchni leśnej kraju
 • bory sosnowe: np. Bory Tucholskie, Puszcza Kampinoska, bory mieszane: np. Puszcza Białowieska, Augustowska i Borecka

grądy:

 • wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą dębu i grabu
 • rosną w całej Polsce, zajmują około 10% powierzchni leśnej kraju
 • np. Wyżyna Małopolska, Nizina Wielkopolska

buczyny:

 • lasy liściaste z dominacją buka
 • np. Karpaty, Sudety, Pomorze

łęgi:

 • porastają doliny rzeczne
 • charakterystyczne gatunki to wierzba, jesion i topola
 • np. w dolinie Wisły, Odry i innych rzek olsy
 • lasy bagienne z olszą czarną, wierzbą i brzozą

roślinność wydmowa:

 • są to głównie trawy: wydmuchrzyca piaskowa piaskownica zwyczajna, mikołajek nadmorski
 • rośliny te mają bardzo rozwinięte części podziemne, dzięki czemu znakomicie utrwalają ruchome piaski
 • roślinność charakterystyczna dla wybrzeża niskiego

roślinność wodna:

 • występująca w jeziorach i rzekach
 • charakterystyczne gatunki: lilie wodne, trze na, pałka wodna, tatarak, oczeret jeziorny
 • występuje w wodach stojących lub wodach płynących

torfowiska:

 • tworzą się na terenach podmokłych
 • na torfowiskach wysokich (zasilanych wodami opadowymi) rośnie wełnianka szerokolistna, turzyca
 • na torfowiskach niskich (zasilanych wodami powierzchniowymi i gruntowymi): mech torfowiec, żurawina błotna, rosiczka okrągłolistna
 • torfowiska niskie - w dolinach rzek (np. Biebrzy, Warty, Noteci, Narwi)

roślinność stepowa:

 • występuje przede wszystkim w zasięgu klimat bardziej kontynentalnego
 • charakterystyczne gatunki: ostnica, kostrzew, milek wiosenny, len złocisty
 • np. Wyżyna Małopolska i Lubelska, zbocz dolin Wisły i Odry


Szata roślinna naszego kraju ulega ciągłym zmianom. Giną poszczególne gatunki roślin. Coraz rzadziej spotkać można roślinność endemiczną, czyli występująca tylko na terenie Polski. Do endemitów należą: modrzew polski, warzucha tatrzańska, limba czy brzoza ojcowska. Na terenie Polski wygasają liczne zbiorowiska związane z klimatem oceanicznym: buczyny, zbiorowiska jodłowe, ubogie lasy dębowe. Na ich miejsce pojawiają się lub nabierają większego znaczenia zbiorowiska związane z klimatem kontynentalnym, czyli bory sosnowe, mieszane, lub świerczyny. Pozostałością po dawnych epokach są relikty. Do reliktów roślinnych rosnących na obszarze naszego kraju zaliczyć można ostróżkę tatrzańską, wierzbę lapońską, brzozę karłowatą, czy dębnik ośmiopłatkowy.

Ostróżka Tatrzańska

ostróżka tatrzańska

 


lasy w Polsce lasy w Polsce

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych