Surowce energetyczne w Polsce

Polska posiada stosunkowo duże zasoby surowców. Spośród udokumentowanych zasobów występujących na terenie Polski można wyróżnić:

  • Surowce energetyczne

  • Surowce metaliczne

    Untitled Document
  • Surowce mineralne (chemiczne)

  • Surowce skalne

 

Wśród surowców energetycznych występujących na terenie Polski można wyodrębnić: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, łupki bitumiczne, uran, oraz torf.

Ośrodki wydobycia surowców energetycznych w Polsce

surowce w Polsce

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce

Zasoby węgla kamiennego w Polsce szacuje się na 46 mld ton, co stanowi około 5 % znanych zasobów światowych. Węgiel kamienny, jako surowiec stały nie wydostaje się samoczynnie na powierzchnię ziemi. Metoda wydobycia węgla zależy od głębokości zalegania jego pokładów. Wyróżnia się dwa podstawowe typy kopalni: głębinowe i odkrywkowe. W kopaniach głębinowych kopaliny eksploatuje się z głębi ziemi, natomiast w kopalniach odkrywkowych w przeciwieństwie do podziemnej pracy górniczej wszelkie prace wydobywcze odbywają się na powierzchni, wydobycie polega na odsłanianiu kolejnych warstw surowców.

 

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi