Okręgi przemysłowe w Polsce

Miasta, które odznaczają się większą koncentracją przemysłu nazywane są ośrodkami przemysłowymi. Na obszarach słabo uprzemysłowionych mogą to być niewielkie miasta, a nawet niekiedy i wsie, gdzie znajduje się jeden większy, lub kilka mniejszych zakładów przemysłowych (np. tartak, czy cukrownia). Większe rejony, gdzie na stosunkowo niewielkiej odległości występuje kilka, lub więcej ośrodków przemysłowych nazywamy okręgami przemysłowymi. Okręgi przemysłowe skupiają na swoim terenie ponad 50 % ogółu ludności Polski, w tym ponad 75 % ludności miejskiej. Podczas trwającego ponad 150 lat procesu uprzemysłowienia obszaru naszego kraju wykształciło się 40 okręgów przemysłowych. Do największych z nich należą: Górnośląski Okręg Przemysłowy i Warszawski Okręg Przemysłowy.

Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP) zajmuje ok. 7.700 km2 i zamieszkiwany jest przez ponad 4 mln osób, co stanowi niespełna 10 % ludności naszego kraju. Średnia gęstość zaludnienia tego obszaru przekracza 530 osób/km2. Na terenie okręgu leży 49 miast liczących łącznie 3,5 mln mieszkańców. W ponad trzech tysiącach zakładów przemysłowych pracuje ok. 850 tys. osób. GOP zaczął się formować w drugiej połowie XIX wieku, w wyniku rozpoczęcia przemysłowej eksploatacji rud cynku i ołowiu a następnie węgla kamiennego i rud żelaza.


Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce