Przemysł w Polsce

Przemysł stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki. Pod tym pojęciem należy rozumieć działalność człowieka, obejmującą wydobycie i przetwarzanie surowców mineralnych, a także surowców pochodzących z rolnictwa i leśnictwa. Od sposobu organizacji przemysłu zależy jakość i ilość wytworzonych dóbr, czyli tym samym wielkość Produktu Krajowego Brutto.

Człowiek podjął działalność przemysłową około 200 lat temu. Z powstaniem przemysłu związane jest z wynalezieniem wielu urządzeń technicznych. Największą rolę odegrało wynalezienie maszyny parowej przez J. Watta w 1769 roku, co było bezpośrednią przyczyną I rewolucji przemysłowej. Mechanizm parowy zastąpił pracę ludzi i zwierząt. Istotne było także zastosowanie nowego wynalazku w transporcie. Umożliwiło to przemieszczanie surowców na dalekie odległości. W wyniku reform uwłaszczeniowych spora część ludności wiejskiej migrowała do miast. Ludność taka stanowiła siłę roboczą w nowo powstałych fabrykach.

Rozwój przemysłu w Polsce

Przemiany związane z intensyfikacją działalności przemysłowej rozpoczęły się w Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku. W Polsce będącej pod zaborami działalność przemysłowa rozwinęła się dopiero w połowie XIX wieku. Rozwój przemysłu w naszym kraju postępował z opóźnieniem w stosunku do wielu państw zachodniej i środkowej Europy. Słabo rozwinięty przemysł został zniszczony podczas działań wojennych w latach 1914-18.  Z powstawaniem zakładów przemysłowych na terenie Polski związane były intensywne procesy urbanizacji i wzrost liczby mieszkańców miast.

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych