Produkcja roślinna w Polsce

Gospodarka rolna obejmuje dwa główne działy:

 • Produkcję roślinną (obejmującą uprawy na użytkach rolnych)

 • Produkcję zwierzęcą (obejmującą chów zwierząt)

  Untitled Document

   

   

   

   Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

   

   

  Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

  Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

  Użytkowanie ziemi w Polsce

 użytkowanie ziemi w PolsceTereny użytkowane przez człowieka, czyli użytki rolne składają się z gruntów ornych, upraw trwałych (sady, plantacje krzewów), oraz użytków zielonych, czyli łąk i pastwisk. W roku 2001 użytki rolne w naszym kraju zajmowały 18,4 mln ha, co stanowiło 59 % powierzchni kraju. Od zakończenia II wojny światowej areał użytków rolnych zmniejszył się o prawie 7 %. Największym udziałem użytków rolnych w ogólnej powierzchni (powyżej 65 %) cechuje południowo-wschodnie tereny kraju. Na tych obszarach warunki rozwoju rolnictwa są najkorzystniejsze. Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa jest wysoki udział gruntów ornych (ponad 75 %) w strukturze użytków rolnych. Najwięcej tego typu użytków występuje na równinnych obszarach środkowej Polski. Grunty orne zajęte są głównie pod uprawy polowe, ogrody, oraz tereny przejściowo nie zajęte pod uprawę, czyli ugory, oraz odłogi (grunty, które dawniej były obsiewane niemniej obecnie pozostają bez upraw). Ugory i odłogi zajmują obecnie około 9 % gruntów ornych. W przestrzennej strukturze zasiewów naszego kraju zauważyć można przewagę upraw zbóż.  Dominacja tego typu produkcji wynika z faktu, iż rośliny te można uprawiać w różnych warunkach przyrodniczych i mają szerokie zastosowanie (jako wyżywienie ludności, pasza dla zwierząt, zastosowanie przemysłowe). Taki stan utrzymuje się od dawna, a udział uprawy zbóż od połowy lat 80-tych systematycznie wzrasta. Spowodowane jest to dużą opłacalnością produkcji.

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych