Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

Rolnictwo jest istotnym działem gospodarki narodowej każdego państwa. Zaspokaja ono potrzeby żywieniowe ludności, a także dostarcza surowców dla przemysłu. W naszym kraju w rolnictwie pracuje ponad 4 mln osób, czyli około 26 % wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Po przemianach ustrojowych w roku 1989 stopniowo malał udział ludności rolniczej. Zmniejszały się także wielkość, oraz kierunki nakładów pracy w rolnictwie. Rolnictwo można podzielić na dwa główne działy: produkcję roślinną, oraz produkcję zwierzęcą. Rolnictwo tworzy także część Produktu Krajowego Brutto. Polskie rolnictwo wytwarza około 6 % PKB.  Ten dział gospodarki wpływa także na stan środowiska i krajobrazów wiejskich.

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa

Rolnictwo wykorzystuje zasoby przyrodnicze, dlatego w znacznym stopniu jest ono  uzależnione od warunków przyrodniczych. Największy wpływ na rozwój rolnictwa wśród warunków przyrodniczych mają warunki klimatyczne, stosunki wodne, warunki glebowe, oraz ukształtowanie terenu. Czynniki te są ze sobą wzajemnie powiązane, zmienne w czasie i przestrzeni. Warunki klimatyczne i stosunki wodne bardziej zmieniają się w czasie, natomiast gleby i rzeźba terenu w przestrzeni. Czynniki przyrodnicze wpływają zarówno na wielkość produkcji rolnej, jak również na jej rodzaje.

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych