Struktura płci i wieku mieszkańców Polski

 Strukturę płci i wieku obrazuje piramida płci i wieku. Jest to wykres przedstawiający udział poszczególnych grup wiekowych w ogólnej liczbie ludności uwzględniający przy tym podział na płeć. Przyrost naturalny, oraz migracje warunkują nie tylko liczbę ludności i jej rozmieszczenie, ale także strukturę płci i wieku.  Obecnie w Polsce zauważa się procentową przewagę kobiet nad mężczyznami. Współczynnik feminizacji, czyli liczba kobiet na 100 mężczyzn wynosi w naszym kraju 106,6. Kobiety stanowią więc niewiele ponad 51 % ludności Polski. Najwyższe wartości współczynnik ten przyjmuje w województwach łódzkim (109), oraz mazowieckim (107). Są to województwa o silnie rozwiniętych funkcjach administracyjnych, w których także dominuje przemysł lekki, oraz włókienniczy. Kobiety znajdują najczęściej zatrudnienie w takich gałęziach gospodarki. Najwyższe wartości współczynnika feminizacji odnotowuje się w województwach podlaskim (103,1), warmińsko- mazurskim (103,2), oraz podkarpackim (103,4). Są to województwa o znacznym udziale zatrudnionych w rolnictwie. Brak miejsc pracy dla kobiet spowodował ich emigrację. Wskaźnik feminizacji jest przeważnie wyższy w miastach, niż na wsi. Są jednak regiony wiejskie, gdzie w wyniku emigracji kobiet obserwuje się przewagę liczby mężczyzn (woj. kujawsko- pomorskie, pomorskie).

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych