Migracje w Polsce

 W przeszłości ruch migracyjny ludności miał niewielki wpływ na przyrost rzeczywisty. Migracje stawały się przyczyną podwyższenia dochodów, i podstawą kształtowania się różnorodnych powiązań społecznych, czy gospodarczych. Większy wpływ na liczbę ludności w Polsce ruch wędrówkowy miał jedynie w okresie intensywnej akcji przesiedleńczej związanej z następstwami II wojny światowej w latach 1946-1950. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX w. w istotny sposób zmieniła się rola migracji zewnętrznych w kształtowaniu przyrostu rzeczywistego ludności w Polsce.

Główne kierunki emigracji to Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Kanada, Austria i Szwecja. Wejście Polski do Unii Europejskiej, oraz otwarcie przez niektóre kraje rynków pracy dla polaków spowodowało masową emigrację. Od początku naszego członkostwa w Unii dla Polaków były otwarte rynki pracy: w Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz w Szwecji. Szacuje się, że w końcu 2006 roku poza granicami Polski przebywało czasowo prawie 2 mln osób.

Milion polaków wyjechało w 2004 roku, a w roku 2005 kolejny milion. Głównym obszarem odpływu ludności jest Śląsk, oraz Pomorze. Z tych dwóch rejonów pochodzi ok. 70 % emigrujących. Głównymi kierunkami migracji zewnętrznych (poza granice kraju) są: kraje Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Fracja), oraz Ameryka Północna (głównie Stany Zjednoczone). Kierunkiem migracji wewnętrznych (w obrębie kraju) są przepływy ludności ze wsi do miast. W przeciągu drugiej połowy lat XX wieku do miast napłynęło 23 mln osób, z czego 12,5 mln pochodziło ze wsi. Zmniejszenie się liczby ludności naszego kraju może ograniczyć rozwój gospodarczy. Wyjeżdżają przeważnie ludzie młodzi, aktywni zawodowo i wykształceni. Zwiększa się w ten sposób udział ludności biernej zawodowo (emeryci i renciści), co jest zjawiskiem niekorzystnym.

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych