Przyrost naturalny w Polsce

 W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju spadek wartości przyrostu rzeczywistego (przyrost naturalny z uwzględnieniem migracji). Malejący przyrost rzeczywisty  ludności w Polsce jest spowodowany przede wszystkim zmniejszającym się przyrostem naturalnym. Obniżanie się wartości przyrostu naturalnego jest związane z utrzymującym się w Polsce od 1983 r. silnym spadkiem liczby urodzeń. W 1983 r. urodziło się w Polsce blisko 724 tys. dzieci. Był to drugi szczyt urodzeń po II wojnie światowej.

Poprzedni (794 tys.) wystąpił w 1955 r. W latach 1984-1990 radykalny spadek liczby urodzeń był spowodowany przede wszystkim zmniejszeniem się liczby kobiet w wieku największej rozrodczości (w wieku 20-29 lat). Dalszy znaczny spadek liczby urodzeń w latach dziewięćdziesiątych XX w. i na początku obecnej dekady jest związany głównie z wyraźnym zmniejszeniem się płodności kobiet.

Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie PREMIUM.

WCHODZĘ DO STREFY PREMIUM!

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

Przeczytaj też:

Gleby w Polsce

Lasy w Polsce

Klimat w Polsce

Wiatry w Polsce

Temperatura powietrza w Polsce

Opady w Polsce