Podział administracyjny Polski

W 1946 roku w wyniku podziału administracyjnego kraju powstało 14 województw, które dzieliły się na powiaty. Wydzielono także dwa odrębne miasta: Warszawę i Łódź. W 1950 roku utworzono kolejne trzy województwa. Łącznie było więc 17 województw i dwa miasta wydzielone. Podział ten funkcjonował do dnia 31 maja 1975, kiedy terytorium Polski zostało podzielone na 49 województw. 1 czerwca 1975 roku zlikwidowano powiaty i zmieniono strukturę administracyjną z trójstopniowej na dwustopniową. Województwa były więc jednostkami administracyjnymi najwyższego rzędu. W ich skład wchodziły gminy. Taki podział skutkował nadmiernym rozdrobnieniem administracyjnym kraju.

 Podział administracyjny Polski

Nazwa województwa

Pow. (km2)

Untitled Document

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych

Liczba powiatów

Liczba miast

Liczba gmin

Dolnośląskie

19948

30

90

169

Kujawsko-pomorskie

17970

23

52

144

Lubelskie

25114

24

41

213

Lubuskie

13984

13

42

83

Łódzkie

18219

23

42

177

Małopolskie

15144

22

56

182

Mazowieckie

35598

42

85

325

Opolskie

9412

12

34

71

Podkarpackie

17926

24

45

160

Podlaskie

20180

17

36

118

Pomorskie

18293

19

42

123

Śląskie

12294

36

70

166

Świętokrzyskie

11672

14

30

102

Warmińsko-mazurskie

24204

19

49

116

Wielkopolskie

29826

35

109

226

Zachodniopomorskie

22902

20

61

114

Polska

312685

373

884

2489

1 stycznia 1999 roku przywrócono trójstopniowy podział administracyjny. Podstawową jednostką terytorialną jest obecnie gmina. Wydzielono 2486 gmin. Gminy wchodzą w skład powiatów, będących jednostkami terytorialnymi wyższego rzędu. Na mocy reormy administracyjnej wyznaczono 373 powiaty, które podzielono na: ziemskie (złożone z kilku gmin), oraz grodzkie (złożone z jednej gminy, miasta na prawach powiatu). W Polsce mamy 308 powiatów ziemskich i 65 grodzkich. Średnia powierzchnia powiatu w Polsce wynosi 840 km2. Największym powiatem ziemskim jest powiat białostocki (2987 km2), natomiast grodzkim Krakowski (327 km2). Jednostkami samorządu terytorialnego najwyższego rzędu jest województwo.

 stolice województw

województwo

stolica województwa

zachodniopomorskie

Szczecin

pomorskie

Gdańsk

warmińsko-mazurskie

Olsztyn

podlaskie

Białystok

mazowieckie

Warszawa

kujawsko-pomorskie

Bydgoszcz - siedziba Wojewody
Toruń - siedziba Sejmiku Wojewódzkiego

wielkopolskie

Poznań

lubuskie

Gorzów Wielkopolski - siedziba Wojewody Zielona Góra - siedziba Sejmiku Wojewódzkiego

dolnośląskie

Wrocław

łódzkie

Łódź

świętokrzyskie

Kielce

lubelskie

Lublin

podkarpackie

Rzeszów

małopolskie

Kraków

śląskie

Katowice

opolskie

Opole

Wydzielonych zostało 16 województw, których nazwy zaczerpnięto od nazw dawnych województw, bądź od regionów historycznych. Największym województwem pod względem powierzchni jest mazowieckie. (35597 km2), najmniejszym zaś opolskie (9412 km2). Najwięcej ludności zamieszkuje województwo mazowieckie (ok. 5,5 mln), najmniej natomiast lubuskie (poniżej 1 mln). Polskę zamieszkuje obecnie ok. 38 mln 667 tys. mieszkańców, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 124 osoby na km2.

Podbał Ci się artykuł? Podziel się ze znajomymi

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych