Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 15 pozycji.

Rozwój <span class="highlight">ludności</span> w Azji

... 796 min, osiągnęli naj­wyższy w historii udział w globalnym zaludnie­niu Ziemi, wynoszący 67,7%. Cł. tego przy­czyną był wyjątkowo wysoki wzrost demogra­ficzny Chin  z ok. 100 min w 1 750 do 370 min w ...

Przemysł na <span class="highlight">świecie</span>

... Z drugą rewolucją przemysłową wiąże się także wzrost znaczenia przemysłu chemicznego (produkcja nawozów sztucznych, leków, sody i kwasu siarkowego, czy włókien syntetycznych). Początkowo rewolucja miała ...

Uprawa ryżu na <span class="highlight">świecie</span>

... poletka osusza się jedynie na czas zbiorów. Ryż mokry jest najpowszechniej uprawiany na świecie. Wymaga on dobrych gleb i wysokiej temperatury w ciągu całego okresu wzrostu. Jest rośliną wodolubną ...

Produkcja rolna na <span class="highlight">świecie</span>

... najczęściej wzrost pogłowia. Rolnictwo ekstensywne Rolnictwo ekstensywne występuje najczęściej w krajach słabo rozwinię­tych, o małej gęstości zaludnienia i często o niezbyt korzystnych warunkach ...

Osadnictwo na <span class="highlight">świecie</span>

 Wraz ze wzrostem zaludnienia na świecie pojawiły się osiedla ludzkie. Pierwotnie były one bardzo prymitywne, jednakże z upływem czasu, wskutek postępu technicznego, budowano osady o coraz wyższym standardzie ...

Religie na <span class="highlight">świecie</span>

... Wzrost po­ziomu życia w krajach wysoko rozwiniętych spowodował albo odrzucenie przez częśćludności wartości religijnych. Uwarunkowania religijne kształtują określone postawy i motywują ludność do wspólnego ...

Ludność na <span class="highlight">świecie</span>

... rozwój gospodarki wzrostu liczby ludności określa się mianem eksplozji demograficznej. Proces ten grozi głównie krajom słabo rozwinięty gospodarczo, ale ma także ujemne konsekwencje dla całego świata. ...

Organizacje międzynarodowe

... (Organization for Economic Cooperation and Development) jest organizacją grupującą najbardziej rozwinięte państwa świata i stawiającą sobie za główny cel dalszy wzrost ich rozwoju gospodarczego. Zajmuje ...

Transport lądowy

... wpływa na wzrost komunikacji ludności rozwiniętych państw świata. Konieczność zapewnienia dróg środkom transportu samochodowego kształtuje w dużym stopniu procesy urbanizacyjne, a także przestrzenny układ ...

Transport lądowy

... motoryzacji indywidualnej wpływa na wzrost komunikacji ludności rozwiniętych państw świata. Konieczność zapewnienia dróg środkom transportu samochodowego kształtuje w dużym stopniu procesy urbanizacyjne, ...

Ludność Polski

 Współcześnie liczba ludności, a przede wszystkim jej struktura i rozmieszczenie są istotnymi czynnikami warunkującymi wzrost gospodarczy. Obecnie nasz kraj zamieszkiwany jest przez 38 mln 632 tys. osób. ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych