Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 15 pozycji.

grzyb skalny

skałka o charakterystycz­nym kształcie: wąskiej „nóżki” i szero­kiej, masywnej partii górnej. Powstają gł. w skałach osadowych i są związane z nie­jednakową odpornością poszczególnych warstw na wietrzenie; ...

eksfoliacja

... erozji (cios odpręże­niowy), naprężenia wywołane wielokrotnym nagrzewaniem i ochładzaniem skały (wietrzenie termiczne), rozwój kryształów soli (wietrzenie solne) i zamarzanie wody w szczelinach (wietrzenie ...

egzogeniczny

... e. są wietrzenie, erozja i akumulacja rzeczna, lodowcowa i eoliczna, dążące do zrów­nania powierzchni Ziemi. Przeciwień­stwem procesów e. są procesy endogeniczne, a ewolucja geol. Ziemi jest efek­tem ciągłego ...

<span class="highlight">wietrzenie</span> gliniaste&#160;...

wietrzenie chemiczne prowadzące do usunięcia ze skał krzemionki, a powsta­wanie w zwietrzelinie niemal wyłącznie tlenków glinu, żelaza i manganu. zachodzi ono w klimacie wilgotnym, gorącym,' na znacznej ...

<span class="highlight">wietrzenie</span> chemiczne&#160;...

wietrzenie skał i minerałów polegające na ich chemicznych przemianach, a w związku z tym na powstawaniu minera­łów mało spoistych. atakuje ono przede wszystkim glinokrzemiany i krzemiany, zamieniając je ...

<span class="highlight">wietrzenie</span> mrozowe&#160;...

wietrze­nie mechaniczne pod wpływem zamarza­nia i odmarzania wody wypełniającej szczelinki w skale. jest ono tym bardziej intensywne, im częstsze i większe są wa­hania temperatury od dodatniej do uje­mnej ...

<span class="highlight">wietrzenie</span> termiczne&#160;...

wietrzenie me­chaniczne pod wpływem zmian tempera­tury. atakuje ono głównie te skały, któ­rych poszczególne składniki mają różny współczynnik rozszerzalności cieplnej. wbrew dawnym poglądom niezbędnym ...

rozpad ziarnisty

wietrzenie mechaniczne polegające na rozpadaniu się skały na poszczególne ziarna mineralne. w skałach klastycznych jest to proces zazwyczaj złożony, po części mechaniczny, po częś­ci chemiczny, polegający ...

rozpad blokowy

wietrzenie mechaniczne polegające na rozpadaniu się skały na duże bloki.  ...

<span class="highlight">wietrzenie</span> &#160;...

proces geologiczny prowadzący do tego, że lite skały tracą swą spoistość i przechodzą w stan mate­riału mniej lub bardziej luźnego, nazwa­nego zwietrzeliną.

boksyt

... stopniu żelaza. 1$. tworzą się w warunkach klimatu tropikalnego i subtropikalnego przez wietrzenie skał magmowych i skał metamorficznych, a także przez wietrzenie skał wapiennych, wtedy są złożone z nierozpuszczalnych ...

<span class="highlight">Wietrzenie</span> skał&#160;...

... jakim podlegają, skały i minerały wystawione na powierzchni Ziemi na działanie atmosfery, hydrosfery i biosfery nazywamy wietrzeniem. Wietrzenie jest więc procesem niszczącym, działającym w strefie ...

Rodzaje skał

... i powstawania innych, nowych skał. Szereg tego typu procesów można obserwować także obecnie, np. krzepnięcie lawy wulkanicznej, wietrzenie, erozję, działalność lodowców, wód płynących, wiatru. W zależności ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych