Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 59 pozycji.
Strona 1 z 3

mierzeja

... wiatr. mierzeja tylko jednym końcem łą­cząca się z lądem nosi nazwę kosy.  ...

grzyb skalny

... w obszarach pu­stynnych ich powstanie wiąże się z inten­sywnym niszczeniem podstawy wskutek uderzenia okruchów niesionych przez wiatr. W Polsce pięknie wykształcone g.s. znajdują się w G. Stołowych.  ...

graniak <span class="highlight">wiatr</span>owy &#160;...

odła­mek skalny o kształcie uformowanym przez ścieranie jego powierzchni przez materiał niesiony przez wiatr. Na ogół g.w. mają 2 do 4 gładkich wypolerowanych powierzchni, oddzielonych ostrymi kantami; ...

gleby inicjalne

... na powierzchniach pod­legających szybkim zmianom naturalnym wskutek denudacji lub akumulacji, np. na stromych stokach podlegających erozji, usypiskach, piaskach przemieszczanych przez wiatr, nadmorskich ...

Ferrela komórka

... i S, następnie przemieszczanie w gór­nej troposferze w kierunku niższych sze­rokości, osiadanie w strefie wyżów zwrot­nikowych i powrót w dolnej troposferze w strefie wiatrów zach. w kierunku wy­ższych ...

fen

i względnie suchy wiatr lo­kalny schodzący na zawietrzną stronę łańcucha górskiego; powstaje podczas przemieszczania się niżu barycznego, gdy wilgotne powietrze jest zmuszone do wznoszenia się ponad barierę ...

falowanie

ruch wody w przypowierzch­niowej cz. zbiornika wodnego, zasadni­czo zachodzący pod wpływem wiatru i widoczny w postaci przemiennego pod­noszenia się i opadania powierzchni wody (Rys. 12). Wysokość i długość ...

eoliczny

określenie procesu, osadu lub formy rzeźby terenu, związanego z dzia­łalnością wiatru. Przykładami procesów e. są deflacja i korazja, osadów e. - pia­ski wydmowe, less, e. form rzeźby - gra­niaki wiatrowe ...

elektrownia <span class="highlight">wiatr</span>owa &#160;...

dzięki specjal­nym urządzeniom zamienia energię wia­tru na energię elektryczną, która może być produkowana już przy prędkości wiatru ok. 2,5 m/s. Na 1/3 terytorium Polski wieją wiatry czynne elektrycznie, ...

ekspozycja

... przez Słońce i e. cyrkulacyjną w stosunku do przeważającego wiatru.  ...

egzogeniczny

... i (2) procesów i zja­wisk zachodzących na i tuż pod po­wierzchnią Ziemi pod wpływem czynni­ków e. Czynnikami e. są m.in. promie­niowanie słoneczne, wiatr, woda płynąca, rośliny, przykładami zaś procesów ...

ripplemarki

drobne nie­równości na powierzchni dna zbiornika wodnego, a także na powierzchni lot­nych piasków, wywołane prądem wody, falowaniem lub wiatrem. ostre grzbieci­ki są zawsze skierowane ku górze w nor­malnym ...

graniak

odłamek litej skały o kilku ścianach oszlifowanych piaskiem niesionym przez wiatr i o ostrych krawędziach.  ...

deflacja

łac. deflare= zwiewać, wy­dmuchiwać — zwiewanie zwietrzeliny, unoszenie jej przez wiatr.  ...

korazja

łac. corrasus= starty — nisz­czenie powierzchni litej skały przez ude­rzanie o nią okruchami skalnymi, głów­nie piaskiem, najczęściej w znaczeniu ścierania powierzchni skał przez piasek miotany wiatrem ...

erozja

łac. erosio— wytwa­rzanie zagłębień na powierzchni terenu przez czynniki zewnętrzne: wody płynące strugami, wiatr, lodowiec. najczęściej pod tą nazwą rozumie się erozję rzeczną. niektórzy geologowie pod ...

abrazja

ścieranie powierzchni wychodni skalnych i pojedynczych okruchów wskutek tarcia i wzajemnych uderzeń o siebie w trakcie transportu przez wodę płynącą, wiatr lub poruszający się lód lodowcowy. A. jest procesem ...

barchany

typ wydmy o półksiężycowatym zarysie podstawy i obniżonych ramionach wysuniętych zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru przed centralną, najwyższą cz. B. najczęściej występują grupowo na terenach równinnych ...

baryczne prawo <span class="highlight">wiatr</span>u&#160;...

praktyczny opis prawideł ruchu powietrza w polu ciśnienia, podany przez Buys Ballota w 1857; mówi o tym, że jeśli obserwator stoi plecami do wiatru, to ciśnienie atmosf. jest najniższe w kierunku ku lewej ...

Beauforta skala

zaproponowana w 1805 przez admirała Beauforta praktyczna skala numeryczna (0-12), służąca do określenia orientacyjnej prędkości wiatru na podstawie obserwacji efektów powodowanych przez ruch powietrza ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych