Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 30 pozycji.
Strona 1 z 2

Klimat w Afryce

... które w połączeniu z występowaniem orograficznych barier klimatycznych nadają klimatowi cechy kontynentalizmu. Content W obszarach leżących blisko oceanu istotny wpływ na klimat wywierają prądy morskie. ...

Rzeźbotwórcza działalność wiatru

... drobnej frakcji i suchy. Działalność wiatru jest najbardziej intensywna tam, gdzie szata roślinna jest uboga lub nie ma jej wcale. Duże wahania dobowe temperatur w obszarach pustynnych, sięgające nawet ...

Rzeźbotwórcza działalność wód płynących

... go w dół stoku. W luźnych utworach strugi wód opadowych żłobią formy erozyjne żłobki deszczowe, wąwozy, a wyniesiony materiał osadza się w postaci stożków na spłaszczeniu stoku lub u jego podnóża. Na obszarach ...

Zjawiska krasowe

... skutek reakcji dwutlenku węgla z węglanem wapnia powstają jony wodorowęglanowe. Kras są to zjawiska i procesy zachodzące na obszarach zbudowanych ze skał rozpuszczalnych. Nazwa kras wywodzi się z języka ...

Antarktyda

Nazwa kontynentu nawiązuje do języka greckiego, w którym słowo arktikos oznaczało ziemie czy też obszary północne, znajdujące się „pod” Arktos - gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy, a współcześnie oznacza ...

Ocean Atlantycki

... Karaibskim i Zatoką Meksykańską oraz w pasie wschodniego wybrzeża Ameryki Temperatura wód powierzchniowych wiąże się z ogromną południkową rozciągłością oceanu i swobodą wymiany wód z obszarami polarnymi. ...

Gleby w Ameryce Południowej

Na rozległych obszarach międzyzwrotnikowych Ameryki Południowej, zwłaszcza w klimacie wilgotnym, rozwinęły się grube, piaszczysto-gliniaste pokrywy zwietrzelinowe. Są one, obok młodych aluwiów, skałą macierzystą ...

Klimat w Europie

... Klimat morski panuje w południowej Islandii i na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Skandynawskiego; przejściowy na obszarach przylegających od zachodu i na wschodu do Zatoki Botnickiej, a pośredni - na północ ...

Regiony przemysłowe na świecie

... a są także takie państwa, w których na dużych obszarach ogóle nie ma przemysłu. Duży wpływ na poziom uprzemysłowienia poszczególnych regionów krajów wywarła ich przeszłość. Regiony, które wcześniej ...

Okręgi przemysłowe w Polsce

Miasta, które odznaczają się większą koncentracją przemysłu nazywane są ośrodkami przemysłowymi. Na obszarach słabo uprzemysłowionych mogą to być niewielkie miasta, a nawet niekiedy i wsie, gdzie znajduje ...

Rośliny włóknodajne i kauczukodajne

... przodują Indie (40 % światowej produkcji), oraz Chiny (20 %) Agawy włókniste są uprawiane na obrzeżach niektórych pustyń i na suchych obszarach Ameryki Środkowej i Południowej oraz Afryki. Wśród nich ...

Produkcja roślin oleistych

... najwięcej soi uprawia się na obszarach o klimacie umiarkowanym ciepłym. Główny obszar uprawy tej rośliny stanowi Nizina Centralna wraz ze środkową częścią Wielkiej Równiny Prerii, a także Nizina Nadatlantycka ...

Uprawa owsa, żyta prosa i sorga na śwecie

Owies ma małe wymagania glebowe i cieplne, lecz duże zapotrzebowanie na wilgoć. Uprawiany jest w bardziej wilgotnych i chłodnych obszarach strefy umiarkowanej. Dzięki niezbyt długiemu okresowi wegetacyjnemu ...

Uprawa ryżu na świecie

... zbożem świata. Stanowi on połowę wyżywienia ludności świata. Istnieją dwie główne jego odmiany  ryż suchy (górski) uprawiany bez nawadniania, zwykle na obszarach wyżynnych, oraz ryż mokry (nizinny), którego ...

Uprawa pszenicy na świecie

... żyznością ziemi, np. w Iranie, Pakistanie, Turcji, Kazachstanie, Mongolii, Egipcie, Maroku, czy Tunezji. Na wymienionych obszarach pszenicą obsiewa się co trzeci hektar gruntów ornych. Pszenica jest więc ...

Produkcja roślinna w Polsce

... (powyżej 65 %) cechuje południowo-wschodnie tereny kraju. Na tych obszarach warunki rozwoju rolnictwa są najkorzystniejsze. Charakterystyczną cechą polskiego rolnictwa jest wysoki udział gruntów ornych ...

Temperatura wód morskich

... wynosi 3,5°C, zaś samych wód powierzchniowych 17,4°C, przy czym zmienia sic ona od -2°C w obszarach podbiegunowych do ok. 30°C w najcieplejszych morzach w strefie międzyzwrotnikowej. Oceany nagrzewają ...

Cyrkulacja powietrza na Ziemi

... pomiędzy 40-60° szerokości geograficznej południowej. Pas szerokości 40-70° zwłaszcza na półkuli północnej jest najbardziej zaburzony, ponieważ na tych obszarach rozwija się najbardziej działalność cyklonalna ...

Struktura zawodowa mieszkańców Polski

...  wahania demograficzne, będące skutkiem II wojny światowej Niezwykle trudno zaprezentować dane odnoszące się do struktury zatrudnienia, oraz stopy bezrobocia ze względu na tzw. szarą strefę. Jest ...

Pionowe zmiany temperatury powietrza

... Doprowadza to do znacznego ochłodzenia powierzchni gruntu. Tego typu inwersje zanikają po wschodzie Słońca, przy dopływie promieniowania słonecznego. Inwersje powstają także na obszarach pokrytych śniegiem, ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych