Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 14 pozycji.

Rzeki w Ameryce Południowej

... Atlantyckiego obejmuje 85% pow. kontynentu Spokojnego zaś zaledwie 7%. Pozostałe 8% stanowi obszary bezodpływowe, zajmowane przez salary (wielkie słone bagna).  Największy system hydrograficzny tworzy ...

Rzeki w Afryce

... W pierwszym etapie rozwoju sieci rzecznej do oceanów uchodziły tylko małe cieki spływające z progów, natomiast większe systemy rzeczne utworzyły się w kotlinach. Stopniowo, wskutek erozji wstecznej rzeki ...

Himalaje

Himalaje są najdalej na południe wysuniętym łańcuchem górskim Azji Środkowej  i najwyższym systemem górskim na Ziemi (Mount Everest. 8848 m n.p.m. ). Góry te ciągną się na długości około 2500 km, przy ...

Karakorum

Karakorum stanowi zwarty system górski, drugi pod względem wysokości na Ziemi (po Himalajach). Góry ciągną się od Pamiru i Hindukuszu na zachodzie oraz Kunlun na północy po Himalaje na południowym wschodzie ...

Wielkie Góry Wododziałowe

... około 40U0 km, nie licząc górzystej Tasmanii, także należącej do systemu Wielkich Gór Wododziałowych. Na północy i na południu łańcuch górski jest stosunkowo wąski, osiąga 150-200 km: w części środkowej ...

Ocean Atlantycki

... opływa od południa Morze Sargassowe. Cześć niesionych wód wlewa do Morza Karaibskiego, a część, jako Prąd Antylski, włącza w system Prądu Zatokowego. Prąd Południoworównikowy u wybrzeży Ameryki Południowej ...

Położenie geograficzne Azji

... Występują tam również systemy rzeczne zaliczane do największych na Ziemi, ogromne obszary bezodpływowe i prawie wszystkie znane typy pustyń. Ogromną powierzchnię, w porównaniu z innymi lądami półkuli północnej, ...

Roślinność w Polsce

... gospodarczej człowieka. Obszar Polski cechuje znaczna różnorodność ekosystemów. Szata roślinna Polski jest typowa dla krajów, gdzie panuje klimat umiarkowany ciepły. Zróżnicowanie klimatyczne naszego ...

Żegluga śródlądowa w Polsce

... najtańszych rodzajów transportu, lecz ze względu na sezonowość i koszty inwestycji nie jest w Polsce rozwijany. Przez Kanał Bydgoski można było włączyć się również w system Wisły. Z kolei Kanał Augustowski, ...

Koleje w Polsce

... się znaczenie poszczególnych linii.   Zapamiętaj: Obecnie eksploatowane linie kolejowe mają długość 20 tys. km. Wielkość ta systematycznie spada od lat 90., co wiąże się z likwidacją ...

Rzeki

... podziemne. Ilość płynącej wody na ogół wzrasta wraz z oddalaniem się od miejsca wypływu, gdyż pojedyncze cieki łączą się ze sobą i tworzą system rzeczny. System rzeczny tworzy więc rzeka główna wraz z ...

Rodzaje map

... morskich, piaski, błota, lasy, system osadniczy, ciągi komunikacyjne, granice polityczne i  administracyjne itd. Ogólny charakter tych map jest podkreślony poprzez możliwie równomiernie uwzględnienie wszystkich ...

Lasy w Polsce

... działalności społeczno- gospodarczej człowieka. Obszar Polski cechuje znaczna różnorodność ekosystemów. Szata roślinna Polski jest typowa dla krajów, gdzie panuje klimat umiarkowany ciepły. Zróżnicowanie ...

Rodzaje pustyń

Piasek transportowany za pomocą wiatru blisko powierzchni Ziemi, lub toczony po niej napotyka często przeszkody w postaci głazów, pagórków, gałęzi, czy choćby wystających krzaków. Powoduje to osadzanie ...