Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 39 pozycji.
Strona 1 z 2

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce ...

... PKB.  Ten dział gospodarki wpływa także na stan środowiska i krajobrazów wiejskich. Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa Rolnictwo wykorzystuje zasoby przyrodnicze, dlatego w znacznym stopniu jest ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie ...

... dużych udziałach rolnictwa w tworzeniu PKB są: Uganda (67 %), Somalia i Mozambik (po 65 %), czy Nepal (60 %). W miarę rozwoju gospodarczego maleje udział rolnictwa w tworzeniu PKB. W przypadku krajów wysoko ...

Ludność Afryki

Obszar Afryki zamieszkuje 723 mln osób, co stanowi 12,7% globalnej liczby ludności świata.  Cechą demograficznego rozwoju tego kontynentu jest względna stabilność wielkości zaludnienia.  Spowodowana ona ...

Geografia Dżibuti

... w obniżeniach, gdzie woda pojawia się jedynie po epizodycznych opadach. Są to tzw. terofity, charakteryzujące się szybkim cyklem rozwoju, przeżywające okresy braku wody w postaci nasion. Lasy rosną tylko ...

Gęstość zaludnienia w Azji

... populacji Azji), z liczącą 212,9 min mieszkańców Indonezją na czele. Mając na uwadze prognozy demograficznego rozwoju państw azjatyckich, w tym - o największym poziomie zaludnienia, stwierdzić należy, ...

Górnictwo w Europie

Najważniejszym surowcem mineralnym, który był motorem rozwoju przemysłu jest węgiel kamienny. Rozwijający się dynamicznie przemysł maszynowy zużywał węgiel kamienny do spalania (np. w piecach hutniczych ...

Fauna mórz i oceanów

... prześwietlone, pozwalające na rozwój roślinności będącej źródłem pokarmu dla zwierząt roślinożernych. Wiele gatunków zwierząt prowadzi osiadły tryb życia. W tej strefie żyją: jamochłony, ramienionogi, ...

Handel zagraniczny Polski

... życia wzrastającej liczby ludności wywołuje także potrzebę poszerzania ilości i asortymentu towarów dostępnych w danym kraju. Na zwiększenie obrotów handlu zagranicznego miał także wpływ rozwój transportu ...

Militarne organizacje międzynarodowe

...  Podstawowym zadaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój wszechstronnej współpracy międzypaństwowej. Główną siedzibą ONZ jest Nowy ...

Organizacje międzynarodowe

... Czechy, Węgry i Słowacja oraz Słowenia, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, Macedonia, Albania, Mołdawia, Serbia Bośnia i Hercegowina, oraz Czarnogóra. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD ...

Koleje w Polsce

... Środkowej Europie, brak przeszkód naturalnych, a także dostęp do morza sprzyjają rozwojowi transportu. Na terenie naszego kraju krzyżują się ważne szlaki tranzytowe łączące obszary Europy o odmiennych ...

Transport przesyłowy na świecie

... XX przyniósł rozwój przetwórstwa ropy naftowej i związaną z nim rozbudowę rurociągów naftowych. Druga połowa XX w. charakteryzuje się natomiast tworzeniem połączeń służących przesyłaniu gazu ziemnego. ...

Transport lądowy

W zakres transportu lądowego zaliczyć możemy transport samochodowy, transport kolejowy, oraz także w pewnym stopniu transport przesyłowy. Transport samochodowy Dynamiczny rozwój motoryzacji indywidualnej ...

Transport lądowy

W zakres transportu lądowego zaliczyć możemy transport samochodowy, transport kolejowy, oraz także w pewnym stopniu transport przesyłowy.       Transport samochodowy     Dynamiczny rozwój ...

Tranport na świecie

... jego koszt. Transport kształtuje się pod wpływem różnych uwarunkowań. Bardzo istotne są czynniki historyczne. Poziom rozwoju transportu jest wprost proporcjonalny do poziomu rozwoju gospodarczego danego ...

Regiony przemysłowe na świecie

... szkolnictwa itd., cechują się w większości bardziej korzystnymi warunkami rozwoju przemysłu niż regiony gorzej zagospodarowane. Czynniki te mają tym większe znaczenie, im niższy jest poziom rozwoju gospodarczego ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych