Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 10 pozycji.

gaz ziemny

... i dwusiarczku węgla; zwykle wy­stępuje z ropą naftową. Stosowany do celów opalowych, napędzania silników spalinowych, jako surowiec do otrzymy­wania sadzy, metanolu, wyższych alko­holi, kauczuku syntetycznego ...

bituminy

kopalne węglowodory, po­wstałe w skorupie ziemskiej prawdopo­dobnie z resztek zwierzęcych lub roślin­nych w osadach morskich. dzielą się one na gazowe (gaz ziemny), ciekłe (ropa naftowa) i stałe (wosk ...

Geografia Dżibuti

... przeładunki stanowi ropa naftowa. Inne porty (o znaczeniu lokalnym) to Obock i Tadżura. Przez kraj przebiega linia kolejowa łącząca stolicę państwa z Addis Abebą w Etiopii (tranzyt towarów do Etiopii). ...

Żegluga morska w Polsce

... portów mają węgiel i koks, drobnica, ropa, a także zboża i rudy metali. Pośród portów polskich wykształciła się specjalizacja. Węgiel przeładowywany jest głównie w Porcie Północnym, Świnoujściu i Szczecinie. ...

Transport wodny

... państw eksportujących duże ilości surowców mineralnych (ropa naftowa, węgiel kamienny, rudy metali, zboża) oraz większości państw rozwijających się. Ze względu na dużą średnią odległość przewozów ten rodzaj ...

Wydobycie węgla bruntanego

... jest spalany w elektrowniach poło­żonych w pobliżu miejsca wydobycia niewielka rola w światowym bilansie energetycznym zasoby węgla brunatnego szacuje się na około 190 mld ton ropa naftowa ...

Wydobycie gazu ziemnego na świecie

Surowcem energetycznym zyskującym coraz bardziej na znaczeniu jest gaz ziemny. Surowiec ten występuje w złożach samoistnych lub razem z ropą naftową. Jest mieszaniną lotnych węglowodorów, głównie metanu, ...

Surowce nieodnawialne

Wśród ogółu zasobów środowiska przyrodniczego wyróżnia się surowce odnawialne i nieodnawialne. Do nieodnawialnych na ogół zalicza się złoża surowców mineralnych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny, ...

Wydobycie ropy naftowej na świecie

Ropa naftowa jest to kopalna, ciekła mieszanina węglowodorów. Jest ona obecnie najważniejszym surowcem energetycznym (często określanym mianem surowca strategicznego) ze względu na: wysoką wartość opałową ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych