Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 12 pozycji.

guano

... i pokrywają wielkie obszary. G. było eksploatowane na nawóz już w starożytności, a w XIX w. przywo­żono je nawet do Europy. Obecnie jest w dużym stopniu wykorzystywane przez rolnictwo Peru i Chile.  ...

gospodarka intensywna

gospodarka o bardzo wysokiej efektywności produk­cji, w której efekty uzyskiwane są w wy­niku dużych nakładów pracy, kapitału lub ziemi (rolnictwo intensywne).  ...

Górnictwo w Europie

... laty większość mieszkańców Europy była zatrudniona w rolnictwie. Rolnictwo było głównym działem gospodarki i dla wielu jedynym źródłem zaopatrzenia w żywność. Gdy nadchodziły lata nieurodzajów, a zbiory ...

Roślinność w Polsce

... lat, w miarę zajmowania coraz większych obszarów pod rolnictwo, przemysł, bądź osadnictwo, lasów znacznie ubyło. Obecnie powierzchnia lasów systematycznie, choć w wolnym tempie wzrasta. Po II wojnie światowej ...

Koleje w Polsce

... doprowadzano do prawie wszystkich miast, a także do większych osiedli wiejskich i majątków rolnych. Związane to było z faktem, iż rolnictwo Prus odznaczało się wysokim stopniem towarowości. (produkty przeznaczano ...

Produkcja rolna na świecie

... krajach wysoko rozwiniętych natomiast znaczenie tych czynników maleje. Pomimo podobieństw warunkówśrodowiskowych poszczególnych stref krajobrazowych na świecie rolnictwo może się znacznie różnić. Często ...

Warunki rozwoju rolnictwa w Polsce

Rolnictwo jest istotnym działem gospodarki narodowej każdego państwa. Zaspokaja ono potrzeby żywieniowe ludności, a także dostarcza surowców dla przemysłu. W naszym kraju w rolnictwie pracuje ponad 4 mln ...

Warunki rozwoju rolnictwa na świecie

Rolnictwo pojawiło się najprawdopodobniej w czasie, gdy powiększające się gromady ludzkie nie mogły się już wyżywić tylko z myślistwa, zbieractwa lub rybołówstwa. Obecnie przez pojęcie rolnictwo rozumie ...

Regiony rolnicze w Polsce

... z niewielkim udziałem słabych, oraz kompleksy pszenne bardzo dobre i dobre. Przeważa rolnictwo indywidualne, znaczny jest też udział rolnictwa publicznego, reprezentowanego przez gospodarstwa będące własnością ...

Regiony rolnicze na świecie

... makia itd.), rolnictwo może się znacznie różnić. Często obserwuje się duże podobieństwo regionów o różnych natural­nych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa. Na świecie można wyodrębnić regiony o zbliżonych ...

Lasy w Polsce

... kraju pokryta była przez lasy. Z biegiem lat, w miarę zajmowania coraz większych obszarów pod rolnictwo, przemysł, bądź osadnictwo, lasów znacznie ubyło. Obecnie powierzchnia lasów systematycznie, choć ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych