Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 15 pozycji.

grań

... przez lodow­ce lub wypreparowaniem wkładki bar­dziej odpornych skał.  ...

ewaporat

... mogą two­rzyć złoża mineralne o znaczeniu eko­nomicznym, a na mniejszą skalę na lądzie wszędzie tam, gdzie parowanie jest wyż­sze niż opad, np. w strefie suchej.  ...

endoreiczny

... dokonuje się przez parowanie. Obszary e. są typo­we dla strefy suchej i półsuchej. Ich prze­ciwieństwem są obszary egzoreiczne.  ...

bilans wodny

porównanie przychodów wody (opadów) ze stratami (na parowanie i spływ) na danym terenie w określonym czasie przy uwzględnieniu różnicy retencji; dla całej Ziemi b.w. jest zrównoważony, tzn. przychody (retencja ...

bilans wodny

porównanie przychodów wody (opadów) ze stratami (na parowanie i spływ) na danym terenie w określonym czasie przy uwzględnieniu różnicy retencji; dla całej Ziemi b.w. jest zrównoważony, tzn. przychody (retencja ...

Uprawa ryżu na świecie

... bardzo intensywnym parowaniem. W celu uniezależnienia się od wahań wysokości opadów, ryż uprawia się na terenach zalewanych (najczęściej sztucznie) na głębokość 15-30 cm. Po przekwitnięciu roślin poziom ...

Ustroje rzeczne

... roku. Zimą obserwuje się natomiast mniejsze parowanie, dzięki któremu ilość odpływających wód jest wyższa, niż w lecie. Niskie stany wód występują latem, lecz są praktycznie nieodczuwalne. Ustrój ten jest ...

Wody podziemne

... Wiadomo jednak, że stosunek ilościowy pomiędzy parowaniem, wsiąkaniem i spływaniem jest bardzo różny i zależy od klimatu, rzeźby terenu, przepuszczalności skał i szaty roślinnej. Na terenach o dużych spadkach ...

Skład chemiczny wód morskich

... na otwartych oceanach nie wykazuje większych zmian. Do głębokości 400 m następują zmiany, zależne od szerokości geograficznej i uwarunkowane parowaniem. Poniżej tej głębokości zasolenie waha się w granicach ...

Fen

... a nawet bezpośrednie parowanie śniegu. Latem efekt fenowy wywołuje nieraz gwałtowne wysuszenie i opad liści. Fen przynosi czasem ocieplenie rzędu 10-20°C w ciągu doby. W Polsce ten typ wiatru występuje ...

Temperatura powietrza na Ziemi

... musi ogrzać większą powierzchnię -  wyjątek stanowi strefa równikowa, notuje się tu niższe temperatury powietrza, w okolicach 10° szerokości geograficznej. Więcej energii zużywane jest tu na parowanie ...

Wilgotność powietrza

... przed wschodem Słońca ponieważ w nocy przy niskiej temperaturze słabe jest parowanie, a więc niewielka zawartość pary wodnej w powietrzu. Najwięcej pary wodnej w jednostce powietrza znajduje się w godzinach ...

Obieg wody w przyrodzie

... naturalnych można wyrazić następującym wzorem: P = E + H gdzie: P - opady atmosferyczne, jedyne źródło wody dostarczanej do ekosystemu E -parowanie wody z podłoża oraz oddychanie roślin H – odpływ ...

Rzeki w Polsce

... - największe opady. Najniższe stany wód (niżówki) występują: w zimie (część wody uwięziona jest w postaci śniegu i lodu) podczas upalnego lata (sierpień), gdy parowanie jest bardzo wysokie  ...

Rodzaje pustyń

... Najdalej od miejsca wywiewania osadzają się pyły. Pustynie są obszarami suchymi, na których średnia roczna suma opadów nie przekracza 250 mm i gdzie parowanie przewyższa ich wielkość. Zajmują one około ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych