Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 67 pozycji.
Strona 1 z 4

platforma akumulacyjna

łagodnie w stronę morza (jeziora) opadająca powierzchnia wybrzeża, powstała wskutek niszczącej działalności przyboju i fal  ...

platforma abrazyjna

łagodnie w stronę morza (jeziora) opadająca powierzchnia wybrzeża, powstała wskutek niszczącej działalności przyboju i fal  ...

grad

zjawisko meteorologiczne, rodzaj opadów atmosferycznych, zawsze o cha­rakterze przelotnym, w postaci bryłek lodu o różnym kształcie i wielkości, zazwyczaj zbliżonym do kuli o średnicy 5-50 mm, zbudowanej ...

gołołedź

zjawisko meteorologiczne; warstwa lodu na gruncie i przedmiotach powstała przez zamarzanie przechłodzonych kropelek opadu lub osadu atmosf., najczęściej podczas marznącego deszczu lub marznącej mżawki. ...

gleby płowe

typ gleb, charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego ciepłego i wilgotnego (roczny opad - ok. 500-700 mm; średnia temp. roku - 6-8°) i obszarów porośniętych lasami liściastymi i miesza­nymi. Powstają ...

gleby brunatne

typ gleb, charaktery­styczny dla klimatu umiarkowanego cie­płego i wilgotnego (roczny opad - ok. 500- -1000 mm) i obszarów porośniętych lasa­mi liściastymi i mieszanymi. Powstają gł. z utworów gliniastych. ...

geoida

duże przybliżenie kształtu Ziemi wyznaczone jednakowym kierunkiem przyciągania grawitacyjnego; jej po­wierzchnia jest zawsze prostopadła do kie­runku siły ciężkości. G. nie jest regular­na, na obszarach ...

falowanie

ruch wody w przypowierzch­niowej cz. zbiornika wodnego, zasadni­czo zachodzący pod wpływem wiatru i widoczny w postaci przemiennego pod­noszenia się i opadania powierzchni wody (Rys. 12). Wysokość i długość ...

ewaporat

... mogą two­rzyć złoża mineralne o znaczeniu eko­nomicznym, a na mniejszą skalę na lądzie wszędzie tam, gdzie parowanie jest wyż­sze niż opad, np. w strefie suchej.  ...

epifity

samożywne rośliny rosnące na drzewach, gł. w puszczach tropikalnych, korzystające z atmosf. pary wodnej lub opadów, a sole mineralne czerpiące z rozkładających się tkanek roślinnych.  ...

bieg warstwy

określenie kierunku prostopadłego do biegu, leżącego na stropie warstwy. podaje się przy tym za­równo kąt, jaki tworzy ów kierunek z płaszczyzną poziomą, jak też azymut upadu, mierzony w stronę nachylenia ...

lapillie

drobne bryłki zakrzepłej lawy. wyrzuconej w czasie wybuchu wulkanu w powietrze i opadającej na ziemię.  ...

abysalna, strefa

strefa głębi oceanicznych o stałej niskiej temperaturze wody, niewielkich dostawach materiału skalnego i organicznego z lądu, ubogim i rozproszonym życiu organicznym, wykorzystującym opadający obumarły ...

atol

wyspa koralowa owalnego kształtu lub ciąg wysp, otaczające centralnie położoną płytką lagunę i opadające stromymi stokami na zewnątrz. Cz. lądowa atolujest wąska (do 1 km), natomiast średnica może dochodzić ...

bielica

 typ gleby, charakterystyczny dla klimatu umiarkowanego chłodnego i wilgotnego (roczny opad ok. 400- -1000 mm; śr. temp. roku 2-4°C) i obszarów porośniętych lasami iglastymi. Powstaje z utworów piaszczystych, ...

bilans wodny

porównanie przychodów wody (opadów) ze stratami (na parowanie i spływ) na danym terenie w określonym czasie przy uwzględnieniu różnicy retencji; dla całej Ziemi b.w. jest zrównoważony, tzn. przychody (retencja ...

bilans wodny

porównanie przychodów wody (opadów) ze stratami (na parowanie i spływ) na danym terenie w określonym czasie przy uwzględnieniu różnicy retencji; dla całej Ziemi b.w. jest zrównoważony, tzn. przychody (retencja ...

<span class="highlight">Opad</span>y w Polsce&#160;...

 Średnia roczna suma opadów wynosi w Polsce około 600 mm. Najniższe opady odnotowuje się na Pojezierzu Kujawskim, a największe na obszarze południowej Polski. W Sudetach i Karpatach przekraczają 1000 mm, ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych