Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 42 pozycje.
Strona 1 z 3

głaz narzutowy

duży odłamek skalny (do kilkudziesięciu metrów dłu­gości) przemieszczany w poruszającym się lodzie, a po wytopieniu pozostawio­ny w znacznej odległości od miejsca swe­go pochodzenia, w obszarze o odmiennej ...

gleby brunatne

typ gleb, charaktery­styczny dla klimatu umiarkowanego cie­płego i wilgotnego (roczny opad - ok. 500- -1000 mm) i obszarów porośniętych lasa­mi liściastymi i mieszanymi. Powstają gł. z utworów gliniastych. ...

Handel zagraniczny <span class="highlight">Polski</span>

... korzyści większych od tych, które osiągnąć by można, poprzez ograniczenie działalności gospodarczej wyłącznie do obszaru własnego kraju. Całość tego artykułu i ponad 200 innych przeczytasz w strefie ...

Budowa geologiczna <span class="highlight">Polski</span>

Budowa geologiczna Polski jest wynikiem długotrwałych procesów geologicznych zachodzących na obszarze Europy Środkowej. Rozwój geologiczny naszego kraju jest więc ściśle powiązany z rozwojem jednostek ...

Ludność <span class="highlight">Polski</span>

... oraz na obszarach dotkniętym znacznym odpływem ludności młodej. Najwyższe wartości wskaźnika przyrostu naturalnego obserwuje się w województwach warmińsko-mazurskim (3,9 ‰), podkarpackim,(3,1 ‰), oraz ...

Granice <span class="highlight">Polski</span>

... milowy pas wód terytorialnych. Strefa nadgraniczna, czyli obszar, gdzie obowiązują specjalne przepisy administracyjne ma w Polsce od 2 do 6 kilometrów. Pas graniczny jest to obszar przyległy do granicy ...

Położenie <span class="highlight">Polski</span>

... obszary fizycznogeograficzne Wschodniej i Zachodniej Europy. Granicę Niżu Polskiego i Niżu Niemieckiego stanowi tzw. Brama Łużycko- Szczecińska, czyli zwężenie Niżu Europejskiego pomiędzy Sudetami a ujściem ...

Kamczatka

... wulkanów przekracza 150, w tym 28 uznawane jest za czynne. Liczne są ponadto gorące źródła (w tym gejzery). Półwysep znajduje się w strefie fałdowali alpejskich, na pograniczu z obszarem fałdowali mezozoicznych ...

Masyw Czeski

Masyw Czeski położony jest na wschód od Lasu Turyńskiego i Wyżyny Frankońskiej. Ma on kształt zbliżony do czworokąta, którego wierzchołki wskazują główcie kierunki geograficzne. Całość jest obszarem wyżynno-górskim. ...

Ukształtowanie powierzchni Europy

... Najniżej znajduje się linia brzegowa Morza Kaspijskiego, która w 2000 roku leżała 27 m poniżej poziomu morza. Obszar ten stanowi depresję. Największe depresje w Europie: Nadkaspijska, Schieland nad Morzem ...

Parki narodowe w Polsce

Statusem parków narodowych, tworzonych w drodze rozporządzeń Rady Ministrów, objęto obszary (o powierzchni powyżej 1000 ha) najcenniejsze pod względem przyrodniczym, estetyczno-krajobrazowym, dydaktycznym ...

Ogrody zoologiczne w Polsce

... światowej w Płocku, Opolu, Gdańsku, Chorzowie oraz najnowszy w Bydgoszczy. Największe obszarowo, o powierzchni powyżej 100 ha, są ogrody zoologiczne w Poznaniu i Gdańsku. Ogrody zoologiczne w Polsce gromadzą ...

Muzea w Polsce

... zgromadzono ponad 2,6 min eksponatów. Uzupełniają one i poszerzają wiadomości o najcenniejszych obszarach przyrodniczych — przeważnie bardzo atrakcyjnych dla turystyki krajoznawczej. Szczególnie atrakcyjne ...

Głazy narzutowe w Polsce

... a jednocześnie obszarem atrakcyjnym widokowo. Dawne procesy wulkaniczne obserwować można na przykładzie Góry Sw. Anny. Wśród osobliwości geologicznych, występujących pojedynczo jako zupełnie unikatowe, ...

Wodospady i źródła w Polsce

... Szklarskiej Poręby (wodospady Kamieńczyka i Szklarki) oraz w Międzygórzu — wodospad Wilczki. Spośród trzech położonych w różnych typach krajobrazu obszarów źródliskowych Wisły, Wiercicy i Łyny — najpopularniejsze ...

Roślinność w Polsce

... gospodarczej człowieka. Obszar Polski cechuje znaczna różnorodność ekosystemów. Szata roślinna Polski jest typowa dla krajów, gdzie panuje klimat umiarkowany ciepły. Zróżnicowanie klimatyczne naszego ...

Organizacje międzynarodowe

... Obszaru Gospodarczego EOG (European Economie Area  EEA). W porozumieniu tym przewidziano zniesienie wszelkich barier w przepływie osób, towarów przemysłowych, usług i kapitałów (z pewnymi ograniczeniami) ...

Żegluga śródlądowa w Polsce

... rzecznego dorzeczy Wisły i Odry obejmujących niemal cały obszar Polski, zaniedbania inwestycyjne szlaków żeglugi śródlądowej spowodowały, że ten rodzaj transportu odgrywa nieznaczną (ok. 1 % przewozów) ...

Transport wodny

... obszarem, którego ładunki obsługuje, czyli zapleczem oraz przedpolem, którym nazywamy obszar morski mający połączenia żeglugowe z danym portem. Od rozległości zaplecza i gospodarczego znaczenia portu jest ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych