Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 16 pozycji.

granity

... minera­łów może być kierunkowe, związane z płynięciem magmy. Gł. minerałami skałotwórczymi są kwarc i skalenie pota­sowe, w mniejszych ilościach występują plagioklazy oraz łyszczyki. G. powstają w trakcie ...

gips

skała osadowa pochodzenia che­micznego, której gł. (do 90%) minerałem skałotwórczym jest gips. Charakteryzuje się barwą szarą lub żółtawą i bezładną lub kierunkową teksturą. G. cechuje znaczne zróżnicowanie ...

geoda

kulista lub owalna pierwotna próżnia w skale, wypełniona całkowicie lub częściowo przez kryształy minerałów wtórnych rosnące do wewnątrz próżni, zwykle o budowie koncentrycznej.  ...

foliacja

cecha tekstury skał metamor­ficznych, polegająca na ułożeniu płaskich i wydłużonych minerałów w równole­głych do siebie warstewkach. F. powsta­je przez deformację skały pierwotnej w trakcie metamorfizmu, ...

ewaporat

minerał lub skała powstała w wyniku odparowania wody i wytrące­nia zawartych w niej substancji mine­ralnych. E. są np. gips, sól. E. powstają w środowisku morskim, gł. w płytkich zatokach i lagunach, gdzie ...

wietrzenie ilaste

chemiczne rozkłada­nie się minerałów prowadzące do po­wstawania uwodnionych krzemianów, tj. minerałów iłowych.  ...

wietrzenie chemiczne

wietrzenie skał i minerałów polegające na ich chemicznych przemianach, a w związku z tym na powstawaniu minera­łów mało spoistych. atakuje ono przede wszystkim glinokrzemiany i krzemiany, zamieniając je ...

wietrzenie termiczne

... warunkiem takiego wietrzenia jest obec­ność wody, wnikającej w mikroskopowe zluźnienia między minerałami i najdrobniejsze szczelinki skalne.  ...

metamorfizm

ogół procesów endogenicznych, w wyniku których skały ulegają wewnętrz­nej przemianie w składzie mineralnym, strukturze i teksturze. w szczególności powstają w skale nowe minerały, inne ulegają przekrystalizowaniu ...

ługowanie

proces rozpuszczania i usu­wania mineralnych składników skały przez krążące w niej lub po jej powierzch­ni wody. Proces ten niesłusznie bywa za­liczany do wietrzenia. Może on jednak pośrednio przyczyniać ...

dolomity

rozpowszechniona skała osadowa pochodzenia chemicznego, której gł. (do 90-100%) minerałem skałotwórczym jest dolomit Charakteryzuje się barwą szarą lub żółtawą i zbitą teksturą. D. powstają przez wytrącanie ...

<span class="highlight">Minerał</span>y&#160;...

Najmniejszymi składnikami skorupy ziemskiej z punktu widzenia geologiczni go są minerały. Minerał to naturalny, jednorodny składnik skorupy ziemskiej, w którego skład wchodzi jeden, bądź więcej pierwiastków ...

Wietrzenie skał

... jakim podlegają, skały i minerały wystawione na powierzchni Ziemi na działanie atmosfery, hydrosfery i biosfery nazywamy wietrzeniem. Wietrzenie jest więc procesem niszczącym, działającym w strefie ...

Budowa gleby

... sobą barwą, zawartością próchnicy, wielkością ziaren mineralnych, rodzajem minerałów, strukturą i innymi cechami. Wytworzenie się specyficznych poziomów glebowych, ich ilość i właściwości stanowią o typie ...

Gleby w Polsce

... Podstawowymi składnikami gleby są części mineralne, części organiczne, powietrze i woda. W zależności od tego, który z czynników dominował podczas tworzenia się gleby wykształcił się jej określony typ. ...

Rodzaje skał

Minerały  Najmniejszymi składnikami skorupy ziemskiej z punktu widzenia geologiczni go są minerały. Minerał to naturalny, jednorodny składnik skorupy ziemskiej, w którego skład wchodzi jeden, bądź więcej ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych