Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 52 pozycje.
Strona 1 z 3

ekumena

obszar stale zamieszkany i użytkowany przez człowieka. Obszar e. stale się powiększa ze względu na zwięk­szającą się liczbę ludności świata i ko­nieczność uzyskania terenów dla osadnic­twa i gospodarki. ...

apartheid

(w jęz. afrykanerskim - rozdzielenie) - polityka rasistowska, która była realizowana w Rep. Południowej Afryki, polegająca na segregacji ludności według koloru skóry. Formą urzędową segregacji był „Rejestr ...

<span class="highlight">Ludność</span> Afryki&#160;...

Obszar Afryki zamieszkuje 723 mln osób, co stanowi 12,7% globalnej liczby ludności świata.  Cechą demograficznego rozwoju tego kontynentu jest względna stabilność wielkości zaludnienia.  Spowodowana ona ...

Rozwój ludności w Azji&#160;...

... wraz z migrującą ludnością. Powyższa okoliczność przyczyniła się do tego, że Azję uznaje się zgodnie za najludniejszą część świata w całych jego dziejach. W roku 1000 spośród szacowanej na 290 min osób ...

Problemy wyżywienia ludności świata&#160;...

ywnośćjest podstawową potrzebą człowieka. Badaniem stanu wyżywienia ludności świata zajmują się liczne instytucje międzynarodowe, a szczególnie FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations)- ...

Rozówj liczby ludności świata&#160;...

Możliwości rozwoju gospodarczego współczesnego świata zależą w znacznej mierze od zasobów ludzkich. Jeżeli jednak liczba ludności rośnie szybciej niż możliwości zaspokojenia jej podstawowych potrzeb i ...

<span class="highlight">Ludność</span> Polski&#160;...

 Współcześnie liczba ludności, a przede wszystkim jej struktura i rozmieszczenie są istotnymi czynnikami warunkującymi wzrost gospodarczy. Obecnie nasz kraj zamieszkiwany jest przez 38 mln 632 tys. osób. ...

Rozmieszczenie ludności na świecie&#160;...

Wzrost liczby ludności świata, a także migracje mają decydujący wpływ na rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej Jest ono nierównomierne i wynika, przede wszystkim, z warunków środowiska przyrodniczego ...

Fazy rozwoju ludności&#160;...

... etapie procesu transformacji demograficznej. W historii rozwoju społeczeństw zaznaczają się pewne tendencje, na których podstawie wyróżniono pięć faz rozwoju demograficznego ludności: Faza I  ...

Migracje ludności&#160;...

Zmiany liczby ludności na poszczególnych kontynentach, w poszczególnych krajach i regionach są rezultatem nie tylko zmieniającego się wskaźnika przyrostu naturalnego, lecz także ruchu wędrówkowego. Im ...

Religie w Afryce

... kultów plemiennych pojawiły pojawiły się taż wielkie religie akie jak: chrześcijaństwo i islam. Obecnie 90% ludności kontynentu wyznaje bądź jedną, bądź drugą z nich. W Afryce spotkać też można wyznawców ...

Geografia Dżibuti

... ludność o różnym pochodzeniu etnicznym i rasowym. Rdzennymi mieszkańcami są Afarowie i Issowie należący do grupy etnicznej Chamitów wsch. (Kuszyci). 94% ludności to muzułmanie. Warunki klimatyczne (susze) ...

Gęstość zaludnienia w Azji

Licząca ponad 3,62 mld mieszkańców Azja, co stanowi 61,2% populacji Ziemi (1998), charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem w zakresie przestrzennego rozmieszczenia ludność oraz gęstości zaludnienia. ...

Górnictwo w Europie

... sprawiła, że mieszkańcy Irlandii nie mieli co jeść. Ta sytuacja trwała do 1851 r. i przyczyniła się do gwałtownego spadku liczby ludności Irlandii. Przed 1845 r. Irlandia liczyła 8,3 min mieszkańców, lecz ...

Fauna mórz i oceanów

... na tej samej głębokości, co wynika z panującego tam podobnego ciśnienia. Zasoby żywe mórz i oceanów stanowią istotne źródło pokarmu dla ludności. Wielkość połowów wzrasta z roku na rok. Niektóre łowiska ...

Handel zagraniczny Polski

... surowców, towarów i usług. Gwałtowny wzrost liczby ludności świata i dążenie do zapewnienia jej wyższego poziomu życia, przyczyniły się w ostatnich latach do wzrostu obrotów handlowych. Podnoszenie standardu ...

Militarne organizacje międzynarodowe

... i Natury najcenniejsze zabytki i obiekty. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa  FAO z siedzibą w Rzymie. Jej głównymi celami są: poprawa warunków wyżywienia ludności ...

Organizacje międzynarodowe

... Finlandii i Szwecji do UE lista członków EFTY zmalała i zmniejszyła się jej ranga. EFTA, w porównaniu z UE, jest organizacją skupiającą kraje o mniejszym potencjale gospodarczym i ludnościowym. Pozostawia ...

Koleje w Polsce

... gospodarki narodowej oraz dla ludności. Infrastruktura nie jest bezpośrednim producentem dóbr materialnych, jednakże umożliwia ona ich wytwarzanie, przemieszczanie i wykorzystanie. Infrastrukturę podzielić ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych