Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 17 pozycji.

Rozówj liczby ludności świata ...

Możliwości rozwoju gospodarczego współczesnego świata zależą w znacznej mierze od zasobów ludzkich. Jeżeli jednak liczba ludności rośnie szybciej niż możliwości zaspokojenia jej podstawowych potrzeb i ...

Rozmieszczenie ludności na świecie ...

Wzrost liczby ludności świata, a także migracje mają decydujący wpływ na rozmieszczenie ludności na kuli ziemskiej Jest ono nierównomierne i wynika, przede wszystkim, z warunków środowiska przyrodniczego ...

Fazy rozwoju ludności ...

... etapie procesu transformacji demograficznej. W historii rozwoju społeczeństw zaznaczają się pewne tendencje, na których podstawie wyróżniono pięć faz rozwoju demograficznego ludności: Faza I  ...

Organizacje międzynarodowe

... Finlandii i Szwecji do UE lista członków EFTY zmalała i zmniejszyła się jej ranga. EFTA, w porównaniu z UE, jest organizacją skupiającą kraje o mniejszym potencjale gospodarczym i ludnościowym. Pozostawia ...

Tranport na świecie

... państwa. Gałąź ta zaspokaja określone potrzeby ludności. Umożliwia kooperację i specjalizację produkcji. Istnienie transportu jest niezbędnym warunkiem każdej produkcji na skale masową oraz istnienia ...

Produkcja warzyw na świecie

Ważną i coraz większą rolę w wyżywieniu ludności świata odgrywają warzywa. Spożywa się je najczęściej na surowo lub gotowane, czasem też przyrządzone inaczej. Sianie i sadzenie warzyw jest szeroko rozpowszechnione. ...

Rośliny przemysłowe na świecie

... zasobami siły roboczej. Jest to konieczne z uwagi na dużą pracochłonność zbiorów. Do pracy przy zbiorach trzciny cukrowej często angażuje się nie tylko miejscową ludność, lecz także sezonowo napływających ...

Uprawa ryżu na świecie

Kolejnym zbożem o podstawowym znaczeniu dla wyżywienia ludności świata jest ryż. Roślina ta wywodzi się z obszarów tropikalnych i subtropikalnych Azji. Ryż jest drugim po pszenicy pod względem znaczenia ...

Produkcja rolna na świecie

...  duża chemizacja i mechanizacja rolnictwa cel: uzyskanie jak najwyższych plonów w krajach o małej powierzchni lub dużej liczbie ludności występuje np. w Europie Zachodniej, Polsce, na Nizinie Chińskiej ...

Osadnictwo na świecie

... oraz uporządkowanej strukturze przestrzennej. Rozmieszczenie osadnictwa na kuli ziemskiej jest ściśle uzależnione od rozmieszczenia ludności. Dlatego też, z geograficznego punktu widzenia, czynniki warunkujące ...

Rasy na świecie

... oliwkowym (Indianie), włosy proste i czarne, skośne oczy, płaska twarz, krępa budowa ciała. występowanie Europejczycy i ludność pochodzenia europejskiego w obu Amerykach, Australii, ...

Urbanizacja

 Jednym z najbardziej charakterystycznych procesów demograficznych współczesnego świata jest postępująca urbanizacja. Polega ona na wzroście udziału ludności żyjącej w miastach i po miejsku. Wzrasta liczba ...

Podział polityczny świata

... terytorium. W skład państwa wchodzi: określone terytorium, ludność zamieszkująca to terytorium, oraz ustrój polityczny i społeczno-ekonomiczny. Cechami państwa są: terytorium, ludność i suwerenna władza.  ...

Rodzaje pustyń

... polarnych) w trzech strefach klimatycznych - umiarkowanej, subtropikalnej i tropikalnej. Na obszarach pustynnych żyje tylko około 4 % ludności świata, a w celach uprawowych wykorzystuje się tylko 3 % ich ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych