Szukaj
Wyszukaj tylko:
Łącznie: znaleziono 16 pozycji.

<span class="highlight">Kotlina</span> Konga&#160;...

Kotlina Konga (Kotlina Zairu) leży w strefie równikowej Afryki. Sąsiaduje z Gwineą na zachodzie, Sudanem na północy, Wyżyną Wschodnioafrykańską (na wschodzie) oraz wyżynami Afryki Południowej (na południu). ...

Rzeki w Afryce

... W pierwszym etapie rozwoju sieci rzecznej do oceanów uchodziły tylko małe cieki spływające z progów, natomiast większe systemy rzeczne utworzyły się w kotlinach. Stopniowo, wskutek erozji wstecznej rzeki ...

Geografia Dżibuti

... n.p.m.) oraz pd. - wyżynną, stanowiącą część Wyżyny Abisyńskiej. Oddzielone są one obniżeniem tektonicznym Afar, zwanym Kotliną Danakilską, pokrytym wydmami. W obrębie tego obniżenia znajduje się depresja ...

Gleby w Afryce

... (czerwone gleby suchych sawann), bogate w węglan wapnia oraz siarczany i chlorki. W kotlinach Czadu i Górnego Nilu, a także na Nizinie Somalijskiej, z osadów jeziornych oraz drobnoziarnistych aluwiów rzecznych ...

Klimat w Afryce

... wilgotny występuje w Kotlinie Konga, nad Zatoką Gwinejską, w zachodniej części Wyżyny Gwinejskicj oraz w pasie wybrzeża nad Oceanem Indyjskim i we wschodniej części Madagaskaru. Poza Kotliną Konga i wschodnim ...

Góry Pamir

... dolinami i wysoko położonymi (3000-4000 m n.p.m.) kotlinami, o łagodnych, zaokrąglonych formach i rzeźbą alpejską ograniczoną do szczytowych partii gór. Pamir znajduje się w strefie klimatów podzwrotnikowych, ...

Góry Ałtaj

... kontrasty termiczne (amplitudy temperatury sięgające 100°C) i opadowe (roczne sumy opadów od poniżej 100 mm w śródgórskich kotlinach do 1200 mm w partiach szczytowych gór). Granica wiecznego śniegu znajduje ...

Sajany

... i równowikowych, głównie jednak z permsko-triasowych skał wulkanicznych, z licznymi intruzjami granitoidów. Sajany Wschodnie W śródgórskich kotlinach występują lądowe i płytkowodne skały osadowe. ...

Góry Dynarskie

... są Rudawy Bośniackie, Majevica (do 800 m), Jagodnja, Szumadia (Śumadija) sąsiadujące z Kotliną Panońską.  ...

Wyżyna Transylwańska

Wyżyna Transylwańska, nazwana też Wyżyną (bądź Kotliną) Siedmiogrodzką znaj-duje się wewnątrz luku Karpat Południowo-Wschodnich, otoczona łańcuchami górskimi Karpat Wschodnich, Karpat Południowych ...

Sahara

... oraz na północy, u podnóży Atlasu Saharyjskie- go - Kotlina Pólnocnosaharyjska (odpowiadająca syneklizie algiersko-tunezyjskiej), z depresją Szatt Malghir (26 m p.p.m.). Wąska nizina ciągnie się wzdłuż ...

Ukształtowanie powierzchni Europy

... 2655 m), silnie przekształcone w plejstocenie przez lodowce. Od północy i od południa u stóp gór występują obniżenia (podgórskie i śródgórskie zapadliska), np. Nizina Padańska, Kotlina Panońska, Kotlina ...

Wyżyna Abisyńska

... a wybrzeżem Morza Czerwonego i Zatoki Adeńskiej znajduje się głęboka, bezodpływowa tektoniczna Kotlina Danakilska znana także jako zapadlisko Afar. Należy ona do systemu Wielkich Rowów Afrykańskich. W ...

Temperatura powietrza na Ziemi

... szerokościach geograficznych: większe są latem niż zimą, większe są nad lądami niż nad wodami, duże są przy bezchmurnym niebie, małe przy zachmurzeniu całkowitym i większe są w dolinach i kotlinach niż ...

Źródła wód

... rozpuszczonych gazów, wydziela się różne wody mineralne i lecznicze. Skład mineralny źródeł zależ więc od budowy geologicznej danego obszaru. W Kotlinach Podkarpackich, a także na Kujawach, gdzie zalegają ...

Regiony rolnicze w Polsce

... urozmaicone od nizinnych, przez wyżynne, po górskie (Kotlina Sandomierska, Wyżyna Małopolska, Roztocze, Pogórze Karpackie, Góry Świętokrzyskie). Niektóre z nich są bardzo przekształcone na skutek uprzemysłowienia ...

 

 

 

 Chcesz mieć dostęp do najlepszych MATERIAŁÓW GEOGRAFICZNYCH?

 

 

Zrób nam przyjemność i polub nas na Facebooku!

Publikujemy ciekawostki, testy, zdjęcia promocje i wiele innych